• Volume 4 • Nummer 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica

    Volume 4 • Nummer 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica


De aandacht van de volkshuisvesters verschuift de laatste jaren van nieuwbouw naar beheer. Daarbij hebben de problemen die zich in een aantal naoorlogse wijken voordoen, bijgedragen tot het besef, dat het woningbestand eigenlijk voortdurend bewaakt moet worden. Hiervoor moet men de beschikking hebben over de nodige informatie met betrekking tot woning, woonomgeving en bewoners. Automatisering kan het bijhouden en oproepen van dergelijke informatie vergemakkelijken, maar voorlopig ziet het er naar uit dat die automatisering nog teveel ad-hoc en fragmentarisch plaats vindt. Op dezelfde bladzijden aandacht voor beheerproblemen bij een woningbouwvereniging in Delft.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 3

Thema


Belangrijke rol informatica bij beheer woningvoorraad

Frank Van Erkel

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • pp. 4-5

Een complex in Delft

Max Popma

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 5

Locatiefactoren van de computerdetailhandel

Walter Manshanden

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 6

Uitbesteding leidt tot nieuw produktiepatroon

Erik Louw

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 7

Vierde nota ruimtelijke ordening: planning voor de winnaars

Thijs Pennink

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 8-9

Vernieuwende stedebouw versus sociale veiligheid

Aemilia de Koningh

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 10-11

Nieuwe gebouwen: intelligent, flexibel

Kees van der Meulen

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 12-13

Informatiesystemen

Jos Zomerplaag

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 13

Stedebouw en architectuur voor een betere samenleving

Aemilia de Koningh

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 14-15

Een mens droomt van Utopia

Max Popma

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 14-15

Activerend arbeidsmarktbeleid: WRR laat kansen onbenut

Wim Westervoorde

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 16

Agoranomi


Agoranomi

Kees van der Meulen and Max Popma

1988-08-01 Volume 4 • Issue 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica • p. 24