• Volume 25 • Nummer 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden'

    Volume 25 • Nummer 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden'


Culturele hoofdsteden

In 2018 is het zover: dan is Nederland aan de beurt om een jaar lang een Culturele Hoofdstad van Europa te hebben. Het was ooit een klein initiatief, maar tegenwoordig is het ‘big business’ en reden voor stevige concurrentie. Vijf steden hebben zich kandidaat gesteld: Almere, Utrecht, Maastricht, Brabantse Stedenrij en Den Haag. Waarom willen zij allemaal zo graag? Is het label een garantie voor een succesvolle voortzetting of een prestigezaak? Als er maar één de winnaar kan zijn, zijn er dan automatisch vier verliezers of bestaan er voor hen manieren om in zekere zin toch ook te winnen? Zijn er analogieën met het binnenhalen van de Olympische Spelen? En daarnaast: zijn er mogelijkheden om een en ander aan elkaar te koppelen, zodat Nederland in 2028 haar ambitie kan waarmaken en ook van dat internationale evenement gastland worden? AGORA gaat in dit nummer op zoek naar het verhaal achter de Culturele Hoofdsteden van Europa om deze en andere vragen te verkennen en te beantwoorden.

Ondernemende Arabische Steden

In dit nummer wordt onder de noemer ‘Ondernemende Arabische steden’ aandacht besteed aan stedelijke reconversieprocessen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Met het oog op het aantrekken van (buitenlandse) investeerders zijn stedelijke beleidsmakers zich bewust van de noodzaak tot ‘marketing’. Herstructurering en infrastructurele ontwikkeling zijn middelen om een stad op de regionale en mondiale kaart te zetten. Vaak echter beperken analyses in deze context zich tot een enge studie van het ‘Dubaimodel’, waarin spektakelinfrastructuur een centrale plaats inneemt. Dit extreme model dreigt tal van andere stedelijke processen in de schaduw te stellen. Daarom verschuiven we de focus naar andere steden in de MENA-regio en pogen we tegelijkertijd meer aandacht te besteden aan de impact van dergelijke processen in de stedelijke contexten an sich. We zullen een aantal casestudies behandelen uit de MENA-regio van Maghreb tot Mashriq, met bijdrages over Amman, Caïro, de Westelijke Jordaanoever en Marokkaanse steden. We gaan dieper in op de sociaalruimtelijke fragmentatie die voortkomt uit deze processen, maar ook op de controlemechanismen die worden opgezet op de breuklijnen waar conflicten ontstaan.

Redactioneel


Redactioneel

Jesper van Loon

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 2

Thema


Stedelijkheid in het Midden-Oosten

David Bassens

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 4-7

Zoeken naar het nationale regime in Amman

Pascal Debruyne

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 8-12

Caïro: vormen, ruimtes en subjecten

Brecht de Smet

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 13-16

Marokko zonder sloppenwijken

Koenraad Bogaert

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 17-20

'Gated' ondernemerschap in Palestina

Omar Jabary Salamanca

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 21-24

Europa's nieuwste Culturele Hoofdstad

Femke Meijer, Suzanne Plaum and Yvonne Rijpers

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 25-27

Cultuur in uitvoering

Nicole Simons and Peter de Ronde

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 28-30

Alleen maar winnaars

Jeroen Laven and Yvonne Rijpers

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 31-33

Istanbul, Culturele Hoofdstad 2010

Numaz Deniz

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 34-35

Varia


Grootstedelijke 'outsider-communities'

Aleidis Devillé

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 36-39

Recensie


Oog voor elkaar

Tineke Lupi

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 40

In Lelystad bestaat geen symboliek

Erik van Marissing

2009-05-01 Volume 25 • Issue 2 • 2009 • 'Culturele hoofdsteden' & 'Ondernemende Arabische steden' • 41