• Volume 16 • Nummer 2 • 2000 • De Deltametropool

    Volume 16 • Nummer 2 • 2000 • De Deltametropool


Begin 1998 publiceerden de wethouders ruimtelijke ordening van de vier grote steden een ,gezamenlijke visie op de toekomstige inrichting van het gebied dat tot dan toe bekend stand onder de naam 'Randstad'. Het initiatief kreeg de naam Deltametropool. Vervolgens werd het lange tijd stil, maar eind 1999 kwam de Deltametropool opnieuw opvallend in de publiciteit. Inmiddels hebben ook acht middelgrote Randstadgemeenten en diverse belangengroepen zich bij de Deltametropool aangesloten. Wat houdt deze visie eigenlijk in, hoe verhoudt de Deltametropool zich tot de aanstaande Vijfde Nota en hoe denkt de vakwereld over dit initiatief? Meer hierover in dit nummer van AGORA.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2000-05-01 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • p. 2

Thema


De Deltametropool: Een nieuw planningconcept: Het einde van veertig jaar spreidingsbeleid

Dirk Frieling

2000-05-01 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 4-5

Deltametropool: Droom of belangengroep? Stadshavens passen niet in stedelijk veld

Anton Brand

2000-05-01 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 6-8

Deltapool rekent af met digitale discussies: De visie van Pim Berculo, werkzaam bij de Kamer van Koophandel van Utrecht en voorstander van de Deltametropool.

Pim Berculo

2018-12-03 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • p. 8

Waterrijk vraagt om robuuste bestuurders: Méér lijn en samenhang, mínder nieuwe verbanden en ad-hoc voorstellen

Marijke Kloosterman

2000-05-01 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • p. 9

Wonen in de Deltametropool: Verschil als beleidslijn voor een levendige stad

Vincent Smit

2000-05-01 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 10-11

Oases tussen buitenwijken zonder stad: Compromis Deltametropool levert een identiteitsloos landschap op

Stefan Metaal

2000-05-01 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 12-13

Personenmobiliteit binnen een verbreed Deltametropoolconcept: Openbaar vervoer moet steden dichter bij elkaar brengen

Eric de Niet

2018-12-03 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 14-15

Varia


Beleidsramp Betuwelijn: Groepsdenken houdt alternatieven voor megaproject tegen

Michiel Roscam Abbing

2018-12-03 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 16-19

Haagse cultuurkritiek op het postmoderne stadslandschap: Anachronistische architectuur wordt bestraft met de prix de p... 1999

Steven Kromhout

2000-12-03 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 20-21

Onbereikbare alledaagsheid: Overspannen woningmarkt als keerzijde van de succeseconomie

Justus Uitermark

2018-12-03 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 22-24

NSM-terrein: experimenteerplek voor extreme functiemenging: Interactieve besluitvorming bij herbestemming van de scheepswerf

Vera Bánki

2018-12-03 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 25-27

Op zoek naar de inhoud van de Vijfde Nota: VIJNO-Congres roept meer vragen op dan dat het antwoorden biedt

Marco Bontje

2018-12-03 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 28-29

Herrie bij een herstart: Vliegveld Laarbuch zorgt voor grensoverschrijdend planningsprobleem

Jan Jaap Blüm

2018-12-03 Volume 16 • Issue 2 • 2000 • De Deltametropool • pp. 30-31