• Volume 20 • Nummer 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk

    Volume 20 • Nummer 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk


Sinds Friedmann en Wolff vroeg in de jaren tachtig het begrip 'Wereldsteden' introduceerden, heeft het een gestage opmars gemaakt in de agenda van sociale wetenschappers. Een cruciale bijdrage werd geleverd door Manuel Castells, die, door wereldsteden te beschrijven als knooppunten in de 'space of flows' van de netwerkmaatschappij, het begrip wereldstad positioneerde binnen een ruimere maatschappijtheorie. 'Wereldstad' wordt gelinkt aan de economische en culturele globalisering, aan het verschrompelen van de nationale staat als organisatorisch principe. Sinds het einde van vorige eeuw groeide de belangstelling voor 'wereldsteden' dan ook plots exponentieel en niet alleen vanuit academische hoek. Vooral stedelijke beleidsmakers vragen zich af hoe ze kunnen vermijden dat hun stad wegkwijnt in een uithoek van de 'space of flows' en zoeken naar middelen om aan te knopen bij het netwerk van wereldsteden. Amsterdam doet wereldwijd aan citymarketing om verbonden te blijven, Brussel houdt uitverkoop om internationale instellingen aan te trekken en Vlaanderen wil koste wat kost de Olympische Spelen aantrekken om zich als regio in zijn geheel in het netwerk een plaatsje te veroveren.

In het volgende nummer wil AGORA een stand van zaken bieden van het wereldsteden-onderzoek. In hoeverre zijn wereldsteden specifieke locaties, dan wel een netwerk? Welke rol spelen transnationale elites in het wereldstadnetwerk? Hoe moeten we ons een hiërarchie van wereldsteden voorstellen? Zijn hoofdsteden wereldsteden? We willen echter ook nagaan wat de lokale consequenties zijn, wanneer een stad een knooppunt vormt in het wereldstedennetwerk, of zich inspant om een dergelijk knooppunt te worden of blijven. En kan een stad zijn positie in het netwerk eigenlijk nog wel beïnvloeden?

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2014-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 2

Thema


Wereldsteden als onderzoeksagenda.

Ben Derudder

2004-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 4-7

Naar een kosmopolitische agenda.

Loopmans Maarten and Filip de Maesschalck

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 8-11

Transnationale managerelites in het wereldstedennetwerk.

Jon Beaverstock and Ben Derudder

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 12-14

Brussel als politieke wereldstad.

Camilla Elmhorn and Maarten Loopmans

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 15-18

Observaties vanuit Miami.

Jan Nijman

2004-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 18-20

Wereldstad Berlijn?

Erwin Riedmann and Dimitri de Maesschalck

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 21-24

Hoofdsteden als vijfde colonne.

Herman van der Wusten

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 25-29

Varia


Geloven in armoedebestrijding.

Justin Beaumont

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 29-32

Wijkende normen.

Reinout Kleinhans

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 33-36

Kringen in het water.

Margo van den Brink

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 37-40

Recensie


Boekrecensie: voorbij de onschuld.

Justus Uitermark

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 41

Scriptierecensie: gaat de Jordaanstraat aan zijn eigen succes ten onder?

Mirjam Fokkema

2005-12-01 Volume 20 • Issue 5 • 2004 • Het wereldstedennetwerk • 42