• Volume 12 • Nummer 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen

    Volume 12 • Nummer 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen


In dit nummer van AGORA staat het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen centraal. Getuige een onlangs verschenen evaluatierapport gaat het gebied het voor de wind: op schema lopende, ambitieuze plannen gaan de Nijmegenaar en Arnhemmer van (nieuw) werk voorzien, huisvesten en laten ontspannen. Deze op het eerste oog 'gebundelde' samenwerking is niet altijd even vanzelfsprekend geweest. Lange tijd hebben Arnhem en Nijmegen zich onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Naast natuurlijke barrières (Rijn en Waal) hebben ook historische, culturele en religieuze achtergronden ervoor gezorgd dat beide steden in verschillende richtingen hun groei doormaakten; Arnhem meer als bestuurs- en kantorenstad, Nijmegen meer als universiteits- en bedrijvenstad. Sociale problemen, ruimtenood en vervoersvraagstukken gaven vanaf eind jaren tachtig aanleiding voor een verbeterde onderlinge verstandhouding. Tezamen gaat men voortaan de problemen te lijf.

In het interview is de voorzitter van het Projectbureau-KAN aan het woord. Welke kansen en bedreigingen zijn er in het gebied aanwezig? Op compacte wijze wordt vervolgens weergegeven wat vooraf is gegaan aan de totstandkoming van het KAN. Is het KAN nu wel of geen stadsprovincie? In Visie is het KAN in Europees verband geplaatst. Vervolgens warden twee speerpunten van het beleid besproken. De geplande infrastructuur zoals Hogesnelheidslijn, Betuwelijn en het Multimodaal Transport Centrum Valburg is allesbepalend. Daarnaast wordt besproken of er in het KAN-gebied ruimte is voor echte toplocaties voor kantoren, de zogenaamde 'Qualtity-Kan locations'? Tussen deze gebouwde omgeving zal een groene long voor de recreatieve en toeristische functie tussen beide steden moeten zorgen

Het gebied kent, zoals uit de artikelen naar voren komt, weinig bedreigingen. Men is zeer positief gestemd. Toch is het niet onbelangrijk te vermelden dat het aantal (geografie)studenten dat zich om het KAN-gebied kommert zeer gering is. Is het te complex of niet interessant genoeg?

Redactioneel


Redactioneel

Jef Folkers, Dorien Kasteleijn, Rick Zijderveld and Paul Zwart

2001-12-19 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 2

Thema


KAN-regio staat in de startblokken

Rick Zijderveld and Paul Zwart

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 4-6

Arnhem en Nijmegen zijn anders gaan denken

G.J. van Vlisteren

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 7

Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam heeft graag een actief achterland

Peter Smit

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 8

Het knooppunt Arnhem-Nijmegen heeft grote kansen

Dirk Anton Regenboog

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 9

Knooppunt Arnhem-Nijmegen: topregio voor de kantorensector?

Martin van der Velde and Sake Wagenaar

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 10-11

Varia


Het postkantoor wordt steeds meer een winkel

Lia de Lange

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 12-13

Logistiek centrum regio Drachten

Marcel Ludema and Hens Runhaar

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 15-17

Projectontwikkelaars en Duurzaam Bouwen

Lodewijk Le Grand

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 18-19

LISA: het enige echte vestigingenregister voor beleid en onderzoek

Rients Dijkstra

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 20-21

De invloed van de locatie op de waarde van winkelcentra

Jef Folkers and Ronald Klip

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 22

Monitors: invalshoek bepaalt opzet

Ronald Klip

2018-10-31 Volume 12 • Issue 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen • 23