• Volume 2 • Nummer 2 • 1986 • City-marketing

    Volume 2 • Nummer 2 • 1986 • City-marketing


Steeds meer gemeenten, provincies en gewesten doen aan city-marketing. City-marketing wordt door velen beschouwd als het tovermiddel tegen braakliggende bedrijfsterreinen en hoge werkloosheidscijfers. Deze toegenomen belangstelling heeft niet zelden tot gevolg dat verschil/ende gemeenten elkaar voor de voeten lopen en dat bedrijven gemeenten tegen elkaar uitspelen. Men heeft met andere woorden nauwelijks zicht op de wijze waarop de promotiecampagne moet worden vorm gegeven en wat de uiteindelijke effecten ervan zijn.

In dit nummer van ,4.gora staat city-marketing centraal. Want, hoewel al in eerdere nummers van ,4.gora zijdelings aandacht werd besteed aan dit onderwerp, is de redactie van mening dat dit relatief nieuwe fenomeen over het algemeen onderbelicht blijft.

City-marketing wordt veelal geassocieerd met acquisitie-en promotiebeleid gericht op buitenlandse ondernemingen. Op welke wijze gemeenten en provincies dit aanpakken, komt aan de orde in het artikel van Van Valkenhoef. Uit dit artikel blijkt dat ondanks de vele - vaak weinig gerichte · inspanningen, de resultaten mager zijn. Bovendien blijken er grote verschillen te bestaan tussen de regio’s onderling en de ondernemingen, die zich in deze regio's vestigen.

Op dit verschil in vestigingsmilieu wordt dieper ingegaan in het door de redactie vervaardigde artikel over internationale ondernemingen in de regio's Utrecht en Amsterdam. Uit het artikel blijkt dat veel buitenlandse ondernemingen Nederlands als een springplank voor Europa zien. Daarbij valt overigens een groot verschil in vestigingsgedrag te constateren tussen internationaal georiënteerde bedrijven en bedrijven, die op de Nederlandse markt zijn gericht. Acquisitiebeleid zal hiermee rekening moeten houden.

Ook het stimuleren van initiatieven om nieuwe bedrijven te beginnen past binnen het beleid om stad of streek nieuwe impulsen te geven; vaak met het oog op de werkgelegenheid. Kroesen en Coenen tonen in hun artikel aan dat men hierover niet al te lyrisch moet zijn en dat een meer praktisch beleid nodig is.

Door de grote aandacht die gemeenten besteden aan de - publicitair aantrekkelijke - buitenlandse ondernemingen dreigt men wel eens de vestigingseisen van kleinschalige bedrijven over het hoofd te zien. Dit terwijl binnensteden voor een belangrijke deel van dit type bedrijvigheid afhankelijk zijn. In het artikel over de scriptie van Blommensteijn wordt hierop dieper ingegaan.

Buiten het centrale onderwerp valt het artikel van leerling over het compacte stadbeleid in Rotterdam, een vervolg op het artikel over dit beleid in de gemeente Den Haag in het augustusnummer van de vorige jaargang van Agora.

Redactioneel


In dit nummer

Redactie Agora

1986-05-01 Volume 2 • Issue 2 • 1986 • City-marketing • p. 3

Thema


Nederland in de uitverkoop

Helène van der Poel and Marjolijn van Valkenhoef

1986-05-01 Volume 2 • Issue 2 • 1986 • City-marketing • pp. 4-5, p. 7

Toekomst voor kleinschaligheid

F.A.M. Blommensteyn

1986-05-01 Volume 2 • Issue 2 • 1986 • City-marketing • pp. 6-7

De starter en de ambtenaar

W. Kroesen and H. Coenen

1986-05-01 Volume 2 • Issue 2 • 1986 • City-marketing • pp. 8-10

Nederland als springplank voor Europa

Redactie AGORA

1986-05-01 Volume 2 • Issue 2 • 1986 • City-marketing • pp. 11-12

Terugloop bevolking in Rotterdam tot staan gebracht

J. Leering

1986-05-01 Volume 2 • Issue 2 • 1986 • City-marketing • pp. 13-14

Varia


Scriptie-overzicht

Redactie AGORA

1986-05-01 Volume 2 • Issue 2 • 1986 • City-marketing • pp. 15-21