• Volume 21 • Nummer 2 • 2005 • Identiteit

    Volume 21 • Nummer 2 • 2005 • Identiteit


Het laatste decennium groeide identiteit uit tot een pregnant thema binnen het stedelijke en ruimtelijke beleid. De opkomst van het begrip zou geduid kunnen worden als een culturele omslag. Beleidsmakers hechten in toenemende mate aan sociaal-culturele factoren bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van de stedelijke ruimte. Het begrip van identiteit keert terug in verschillende concepten, variërend van het stadslandschap in de culturele planologie en het imago in de stadsmarketing tot noties van historische authenticiteit in de planning van stedelijk erfgoed.

Ondanks de popularisering van het begrip bestaat nog veel onduidelijkheid over de definitie, de draagkracht en de toepasbaarheid in de beleidspraktijk Het huidige beleidsdiscours wordt gedomineerd door vage noties als 'de culturele factor' en 'de vierde dimensie'. Identiteit, zo lijkt het, is even veelomvattend als ondoorgrondelijk.

De volgende uitgave van AGORA zal het thema van identiteit vanuit verschillende invalshoeken belichten. Enerzijds wordt het begrip aan een kritische reflectie onderworpen. Hierbij wordt zowel ingegaan op de wetenschappelijke ontwikkeling van het begrip in de ruimtelijke disciplines als op identiteit als onderwerp van ruimtelijk beleid. Daarnaast wordt de relatie tussen artificialiteit (nep) en authenticiteit (echt) onderzocht in relatie tot vaak als identiteitsloos bestempelde plaatsen, zoals suburbs en VINEX-wijken.

Anderzijds wordt geprobeerd een dwarsdoorsnede te geven van de toepassing van identiteitsconcepten in uiteenlopende praktijk- en beleidsvelden. Aan de orde komen daarbij de inzet van begrippen als identiteit en symboliek in de stadsmarketing, de vertaling van culturele identiteiten in het ontwerp van private en publieke ruimten, de betekenisprofilering van stedelijke plekken, de 'branding' van stadswijken en de conceptualisering van identiteit in ruimtelijke productstrategieën.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • p. 2

Thema


Identiteit, ruimte en de emotionele logica van een post-industriële stad

Leeke Reinders

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 4-7

'Playing selfs' De ontdekking van stedelijke identiteit

Huib Ernste

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 8-11

Identiteit onder constructie

Ries van der Wouden

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 12-15

Thematisering en authenticiteit. Identiteitsstrategieën in dorp, stad en buitenwijk.

Stefan Metaal

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 16-19

Identiteit en multiculturaliteit: een interessante paradox

André Ouwehand and Hilje van der Horst

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 20-23

'Was ik maar een Brinker!' Belevingsnetwerken en identiteitsdragers als procesbenadering

Kees Jansen, Hans Karssenberg and Wigger Verschoor

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 24-26

Gezicht op Delft. Identiteit, symboliek en stadsmarketing

Dirk Noordman

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 27-29

'Branding' en de revitalisering van stadswijken

Maarten Königs

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 30 - 32

De 'missing link' tussen theorie en praktijk. Het cultuurprofiel als instrument

Kees Fortuin and Peter van der Graaf

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 33-36

Varia


Het janusgezicht van het getto

Loïc Wacquant and Rogier van der Groep

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 37-41

'Governance', decentralisatie en de opkomst van de lokale democratie?

Justin Beaumont

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • pp. 42-44

Recensie


Wijken voor illegalen. Over ruimtelijke spreiding, huisvesting en leefbaarheid

Maarten Loopmans

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • p. 45

Sociale cohesie in een welgestelde buurt: een onderzoek in het Utrechtse Tuindorp

Casper Stelling

2005-05-01 Volume 21 • Issue 2 • 2005 • Identiteit • p. 46