• Volume 19 • Nummer 5 • 2003 • Civil Society

    Volume 19 • Nummer 5 • 2003 • Civil Society


Tijdens de opkomst van de verzorgingsstaat in West-Europa in de vorige eeuw heeft de overheid steeds meer
maatschappelijke functies onder haar hoede genomen. Voorzieningen, uitkeringen, verzekeringen en subsidies
hebben de taak van kerk, vereniging en buurtnetwerk vrijwel overgenomen. Welvaartsstijging en individualisering hebben er daarbij voor gezorgd dat het traditionele maatschappelijk middenveld ingrijpend veranderd is. In de huidige tijd van internationalisering en neoliberale politiek worden de relaties tussen staat, economie en burger opnieuw gedefinieerd en staat de 'civil society' volop in de belangstelling. In vele landen lijkt sprake van een nieuw 'ethisch reveil' waarbij grote nadruk gelegd wordt op burgerschap en cohesie. Nieuwe vormen van overheid en sociaal- economische innovaties schieten als paddestoelen uit de grond. De opmerkelijke situatie doet zich hierbij voor dat de overheid zich met deze burgerinitiatieven bemoeit en probeert om spelers uit het maatschappelijk middenveld weer actief te krijgen. Voorbeelden zijn de buurtprojecten zoals het Rotterdamse Opzoomeren, het debat over de maatschappelijke dienstplicht en zelforganisaties van migranten. Ondertussen is ook op wetenschappelijk niveau de discussie losgebarsten: is de samenleving niet zo veranderd dat dergelijke kleinschalige initiatieven achterhaald zijn? Sommigen spreken zelfs al van een 'global civil society'. En hoe zinnig is de nadruk op sociaal kapitaal, participatie en identificatie? Robert Putnam heeft met zijn boeken 'Making Democracy Work' en 'Bowling Alone' wat dat betreft veel losgemaakt.

Het volgende nummer van AGORA zal de betekenis van het concept van de civil society in het heden en verleden bespreken en aan een kritische analyse onderwerpen. Welke politieke en filosofische achtergrond heeft het begrip en hoe wordt het vandaag de dag gedefinieerd? Hoe ziet de Nederlandse civil society eruit? Verder zal een aantal artikelen gewijd zijn aan initiatieven en organisaties die voortkomen uit het moderne maatschappelijk middenveld. Specifiek zal aandacht worden besteed aan de rol die de civil society speelt in het stedelijke beleid.

Redactioneel


Civil society & gender en ruimtelijke planning

Redactie AGORA

2003-12-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • p. 2

Thema


Het belang van de burgermaatschappij: Kansen en bedreigingen van de civil society

Steven Kromhout and Peter van der Graaf

2003-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 4-6

Een moderniserende civil society: Veranderingen op het Nederlandse maatschappelijk middenveld

Joep de Hart and Paul Dekker

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 7-9

Verborgen burgerzin: Nieuwe vormen van gemeenschap en sociale organisatie

Sophie Watson and Leeke Reinders

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 10-12

Onbegonnen werk of onontgonnen terrein? De waarde van de sociale pijler voor herstructurering

Peter van der Graaf

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 13-16

'Opsinjoren' in Antwerpen: Een geavanceerde vorm van governance

Maarten Loopmans

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 17-19

Integratie in de civil society: Migrantenorganisaties en de Nederlandse samenleving

Henk Jan van Daal

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 20-23

'De luxe om langs elkaar te leven is voorbij': Het Beraad van Kerken, Moskeeën en Mandirs in Rotterdam-West

Jantien van der Vet and Justin Beaumont

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 24-26

Steden zijn ongeschikt voor vrouwen: Erkenning van sekseverschillen in stedelijke planningsprocessen

Clara Greed and Marloes Wevers

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 27-30

Gender en veiligheid in de openbare ruimte

Joos Droogleever Fortuijn

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 31-33

Moeders alleen in tijd en ruimte

Lieve Coorevits

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 34-36

Een vrouwvriendelijk park: Hoe in Gent een park voor en door vrouwen met kinderen ontstond

Els De Vos

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 37-39

Varia


De ruimtelijke positie van vrouwen: De Gentse textielregio versus de Limburgse mijnstreek

Karen Stuyck and Sarah Luyten

2003-05-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • pp. 40-42

Recensie


Scriptierecensie: Op zoek naar de betekenis van openbare ruimte: Een analyse van discoursen openbare ruimte van Amsterdamse professionals, theoretici en mijzelf

Casper Stelling

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • p. 41

Agoranomi


Agoranomi

Casper Stelling and Edwin van der Schoot

2019-04-01 Volume 19 • Issue 5 • 2003 • Civil Society • p. 42