• Volume 13 • Nummer 4 • 1997 • Toekomst

    Volume 13 • Nummer 4 • 1997 • Toekomst


Met het jaartal 2030 warden we geprikkeld om na te denken over het Nederland voor de komende generaties. We proberen eens in te denken wat de omstandigheden zullen zijn waaronder mensen zullen wonen, werken en recreëren . Met het extrapoleren van wat huidige ontwikkelingen komen we er niet. Daarvoor is de tijdhorizon te ver. Het denken in de tijd heeft niet alleen de afgelopen maanden een respectabele berg studies en verkenningen opgeleverd, maar zal dat ook de komende maanden doen. Kennelijk is er weer een moment in de tijd aangebroken om vooruit te blikken. In dit nummer van AGORA blikken wij op verschillende manieren mee. In de Woonverkenningen voor het jaar 2030 kijken we in het volkshuisvestelijke koffiedik. De constatering dat tachtig procent van de woningen in dat jaar er nu reeds staan, relativeert enigszins. Verschillende toekomstscenario's voor ons land worden op hun economische perspectief beoordeeld door Lambooy. Vanuit het Nederlands lnterdisciplinair Demografisch lnstituut (NIDI) wordt de bevolkingsontwikkeling en de hiermee gepaard gaande ruimtelijke verdeling belicht.

Redactioneel


Redactioneel

Marco Bontje, Peter Grambergen, Lia de Lange and Rick Zijderveld

2001-10-19 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 2

Thema


Een reis met onbekende bestemming?

Peter Grambergen and Marielle de Winter

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 4-5

Toekomstverkenningen en nieuwe Rijksplannen voor de leefomgeving

Eduard Groen

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 6

De toekomst is steeds minder wat ie was

Marten Bierman

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 7

Economische positie Randstad (nog) niet in gevaar

J.G. Lambooy

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 8-9

Wonen in 2030

Wouter van der Schraaf

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 10-11

"Hoezo, hoe ziet dat er dan uit, denk ik dan?"

Lia de Lange

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 12-13

Varia


Is de centrumpositie van de Amsterdamse binnenstad in gevaar?

Ed Slotboom

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 14-15

Flexibiliteit steeds belangrijker voor detailhandel

Jef Folkers

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 16-17

Agrarisch Hongarije wenst toetreding tot EU

Gerko Slotman

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 18-19

Berlijn in de uitverkoop?

Marco Bontje

2018-10-31 Volume 13 • Issue 4 • 1997 • Toekomst • 21-23