• Volume 25 • Nummer 4 • 2009 • Angst

    Volume 25 • Nummer 4 • 2009 • Angst


In dit nummer van Agora benaderen we het thema angst vanuit een sociaal-geografische invalshoek. Voor ons is duidelijk dat gevoelens van onveiligheid niet alleen worden weggenomen door bijvoorbeeld camera’s op te hangen, de straatverlichting te verbeteren of meer blauw op straat te brengen. Daarom leggen we in het komende nummer de nadruk op de sociaal-ruimtelijke structuren waarin angsten ingekapseld zitten. We zullen daarbij vooral ingaan op de emoties die plaatsen bij mensen oproepen, en de manier waarop gevoelens van angst zijn ingebed in een breder identiteitskader. Onze bezorgdheid over het prangende gevoel van onveiligheid komt voort uit de samenhang tussen angst, identiteit en ruimte. De verschillende bijdragen in het themanummer zullen duidelijk maken dat vele angstgevoelens erop gericht zijn het onderscheid tussen man en vrouw, autochtoon en allochtoon, rijk en arm te weerspiegelen en te bestendigen. Zeker nu populisten als Filip Dewinter en Geert Wilders teren op een brede maatschappelijke onderstroom van angst en xenofobie, moeten we ons durven afvragen of Roosevelt geen gelijk had toen hij zich afvroeg of het enige waar we echt bang voor moeten zijn niet gewoon de angst zelf is.

Redactioneel


Redactioneel

Jesper van Loon

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 2

Thema


Angst, identiteit en de ruimte

Bruno Meeus, Sarah Meys and Nick Schuermans

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 4-7

David Sibley over angst

Nick Schuermans and Bruno Meeus

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 8-11

Muren van Angst

Roos Pijpers and Henk van Houtum

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 12-15

Hangjongeren en graffiti in beeld

Gabry VanderVeen

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 16-19

Angst in de stedelijke nacht

Irina van Aalst, Tim Schwanen and Frank de Beert

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 20-23

Kwetsbare vrouwen en beschermende mannen

Linda Sandberg

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 24-26

Angst in Dar es Salaam

Sarah Smiley

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 27-30

Beslotenheid door begrenzing

David Hamers and Kersten Nabielek

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 31-35

Varia


Istanbul 2010: Strijd om de stad

Simone Pekelsma

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 36-39

Recensie


Eurostars and Eurocities

Bruno Meeus

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 40

Secularisatie als ruimtelijk vraagstuk

Carl Dirks

2009-09-01 Volume 25 • Issue 4 • 2009 • Angst • 41