• Volume 22 • Nummer 4 • 2006 • Gebruikersstad

    Volume 22 • Nummer 4 • 2006 • Gebruikersstad


Shoppers, studenten, supporters van stedelijke sportclubs, pendelaars, betogers, toeristen, wandelaars: het lijkt een bont allegaartje. Toch hebben ze één belangrijk ding gemeen. Ze wonen vaak niet permanent in de stad en gebruiken de stedelijke ruimte slechts op tijdelijke basis. Studenten verblijven er meestal van zondag- tot vrijdagavond, pendelaars van maandag tot vrijdag tussen negen en vijf en sommige shoppers zelfs enkel op koopzondag. De rest van hun tijd brengen zij buiten de stad door.

Deze groeiende groep van 'stadsgebruikers' bepaalt niet alleen het straatbeeld, ze heeft ook een steeds grotere invloed op de stedelijke economie en het stedelijk beleid. Stadsbesturen doen bijvoorbeeld flink hun best om het toerisme in hun centrum te stimuleren of om bovenstedelijke transport-, winkel- of sportinfrastructuur aan te trekken. Dat de bewoners hier niet altijd mee gediend zijn, spreekt voor zich. Zij zeggen dat ze hinder ondervinden van al deze activiteiten. Hun onmiddellijke woonomgeving wordt drukker, de prijzen gaan omhoog en er is meer lawaai. De relatie tussen bewoners en gebruikers is dan ook zeker niet altijd even harmonieus, en dit ongetwijfeld in beide richtingen.

In dit themanummer neemt AGORA deze evolutie als uitgangspunt. De verschillende bijdragen reflecteren de diversiteit van de stadsgebruikers. Zo wordt aandacht gegeven aan de tegenstellingen tussen verschillende gebruikers- en bewonersgroepen in Antwerpen, reacties van bewoners op het toerisme in Brugge of klachten van omwonenden bij de uitbouw van regionale luchthavens. Ook het Amsterdamse uitgaansleven en de electorale tegenstellingen tussen gebruikers en bewoners, of tussen suburbanen en stedelingen, zullen de discussie stofferen.

Redactioneel


Gebruikersstad

Redactie AGORA

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 2

Thema


De gebruikersstad

Lomme Devriendt, Bruno Meeus and Nick Schuermans

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 4-6

Toeristen als bezetters

Jeroen Bryon

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 7-10

Conflicten hangen in de lucht

Hugo Gordijn and Willemieke Hornis

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 11-14

Gebruikersstad als electoraal strijdpunt

Filip De Maesschalck

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 15-18

Ondernemende burgers in ondernemende steden

Maarten Loopmans

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 19-22

Voor elk wat wils

Simone De Bruin

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 23-26

Binding, beleving en verleiding

Elke Ennen

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 27-29

Varia


Rap ta france

Leeke Reinders

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 31-34

Veenkoloniën en de wereldeconomie

Edwin van der Schoot

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 35-37

Veiligheid: beleving en beleid

Carolien Speller, Peter Pol and Giuliano Mingardo

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 38-4§

Recensie


Ambitie en internationaal aanzien

Martijn van der Linden

2006-10-01 Volume 22 • Issue 4 • 2006 • Gebruikersstad • 42