• Volume 22 • Nummer 3 • 2006 • Smokkel

    Volume 22 • Nummer 3 • 2006 • Smokkel


Aan de Nederlands-Belgische grens heerste na de Tweede Wereldoorlog een grimmige smokkelcultuur. Het waren aanvankelijk lokale boeren die wat wilden bijverdienen. Zij zagen de smokkel niet als misdaad, maar als een kat-en-muis spel met de overheid. Na verloop van tijd werden op bepaalde populaire grensovergangen de boeren verdrongen door criminele organisaties en werd er serieuze winst gemaakt. Grensbewakers kregen vervolgens wapens en betere auto's om de smokkelaars te achtervolgen.

In een geglobaliseerde wereld vindt grensoverschrijdende smokkel op grotere schaal plaats. Economische verschillen en schaarste aan bepaalde producten of diensten is nog steeds de voornaamste oorzaak, maar de afstand die afgelegd wordt is aanzienlijk toegenomen. Wereldsteden zijn concrete plekken waar smokkelstromen beginnen, eindigen of doorgang vinden.

In het volgende nummer zal AGORA aandacht besteden aan verschillende vormen van smokkel en hoe smokkelnetwerken gebruikmaken van de stad. Er komt illegale kunst in de galeries van de hoofdstad terecht, er wordt drugs verzameld die doorgevoerd moet worden naar een ander land en er verblijven illegale migranten in 'safe houses’ wachtend op verder transport. Daarnaast zal er aandacht zijn voor reacties van overheden op deze transnationale vormen van criminaliteit. Het restrictief immigratiebeleid stimuleert bijvoorbeeld mensensmokkel, terwijl het Nederlandse drugs- of prostitutiebeleid er juist voor zorgt dat Nederland als transitplek gebruikt kan worden.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 2

Thema


Smokkel in de stad

Ilse van Liempt, Marloes Wevers and Katja Rusinovic

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 4-6

Rotterdam en mensensmokkel

Richard Staring

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 7-10

Moderne slavernij

Ruth Hopkins

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 11-14

De parallelle markt voor bloeddiamanten

Dina Siegel

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 15-18

Smokkel van cultuurgoederen

Edgar Tijhuis

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 19-21

Rotterdam als cocaïnehaven

Katja Rusinovic

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 22-23

Sjacheren met sigaretten

Maarten van Dijck

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 24-27

Van romantiek naar ruw spel

Jeroen Cauwels

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 28-29

Varia


De 'zwarte Bijlmermeer'

Thea Dukes

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 31-34

Twee woonlocaties: gescheiden werelden

Marjolijn van der Klis

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 35-38

Wonen in een arme buurt

Helen Kruythoff, Marco van der Land, Gelske van Dalen and Wenda van der Laan Bouma-Doff

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 39-42

In Memoriam: Jane Jacobs

Marloes Wevers

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 43-44

Recensie


Conceptuele vaagheid in wereldstedenonderzoek

Raffael Argiolu

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 45

Krijgsherenpolitiek in Afrika

Roald Plug

2006-08-01 Volume 22 • Issue 3 • 2006 • Smokkel • p. 46