• Volume 25 • Nummer 5 • 2009 • Over-last

    Volume 25 • Nummer 5 • 2009 • Over-last


Deze AGORA brengt een waaier aan actuele thema’s samen onder de algemene noemer ‘overlast’. Centraal in dit nummer staan verschillende rechtstreekse en onrechtstreekse vormen van hinder die de huidige samenleving ondervindt ten gevolge van het razende tempo waarin zij grondstoffen, energie en ruimte consumeert. Vele van deze gevolgen manifesteren zich in het bijzonder in dichtbevolkte regio’s als Vlaanderen en Nederland waar sociale, economische, ecologische en culturele functies onophoudelijk strijden om een deel van de steeds schaarser wordende ruimte. Toch kijkt AGORA ook even voorbij de grenzen van de Lage Landen. De implicaties van onze onhoudbare overconsumptie zijn immers ook voelbaar op mondiale schaal. De schreeuw om klimaatrechtvaardigheid van de bevolking in het zuiden wordt steeds luider. Zoals zal blijken uit dit themanummer, was de uitdaging voor de huidige en toekomstige generaties van ruimtelijke planners, overheden en internationale organisaties nog nooit zo groot.

Redactioneel


Redactioneel

Jesper van Loon

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 2

Thema


De mond vol van overlast

Stephanie Vervaet and Heidi Hanssens

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 4-6

Stadsmens onderweg: een duurzaamheidsparadox

Kobe Boussauw

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 5-10

Lawaai, stank en lichtvervuiling in Vlaanderen

Gunther Van Broeck

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 11-15

Stiltegebieden en landschapssterren algemeen

Virgini Geranios

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 16-17

Overstromingsrisico’s aan de Belgische kust: een belevingsonderzoek

Wim Kellens

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 18-20

Smeltende Boliviaanse gletsjers: symbool voor onrechtvaardigheid

Rebekka Dossche

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 22-25

Kernenergie, hot or not?

Bob D'Haeseleer

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 26-29

Lessen uit een provinciaal windbeleid?

Reinout Debergh

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 30-34

Recensie


Non-representatieve theorie: belichaamde geografieën

Martin Zebracki

2009-12-01 Volume 25 • Issue 5 • 2009 • Over-last • 36-37