• Volume 14 • Nummer 4 • 1998 • Religie

    Volume 14 • Nummer 4 • 1998 • Religie


Religie is niet bepaald een thema dat men snel met de in AGORA gangbare onderwerpen associeert. Ten onrechte, zo zal uit dit nummer blijken.

De tegenstelling tussen katholieken en protestanten uit zich in de ruimtelijke spreiding van beide geloofsgemeenschappen. Deze spreiding komt aan bod in het openingsartikel. Hoewel in de laatste decennia zowel de katholieke als de protestantse invloed in de samenleving sterk is afgenomen, bestaat er nog altijd een protestantse biblebelt. Ook de niet-christelijke godsdiensten, de islam voorop, zijn erg ongelijkmatig over het land verspreid, met een sterke concentratie in de grote steden. AGORA wijdt dan ook een artikel aan locatie, vormgeving en invloed op de omgeving van moskeeën in Amsterdam.

Een bijzondere vorm van geloofsbeleving is de bedevaart. Deze voert lang niet altijd over de landsgrenzen. Ook in Nederland zijn nog honderden bedevaartplaatsen te vinden, waarvan een groot deel nog jaarlijks door duizenden gelovigen bezocht wordt. De specifieke geografische en architectonische aspecten van deze bedevaartlocaties warden in deze AGORA belicht.

In de visie wordt aandacht besteed aan de inpassing van religieuze gebouwen in nieuwbouwwijken. Verder komen in deze AGORA de huisvesting van religieuze gemeenschappen in Amsterdam-Zuidoost en een visie op de ontwikkelingen van begraafplaatsen aan bod.

En wat, tot slot, te denken van een makelaar die zich gespecialiseerd heeft in religieus vastgoed?

Redactioneel


Redactioneel

Marco Bontje, Gelske van Daalen, Lia de Lange and Paul Zwart

1998-10-01 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • p. 2

Thema


De Godsdienstkaart van Nederland: Van twee- naar driestromenland

Hans Knippenberg

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 4-6

Kerkelijke presentie in nieuwbouwwijken: De visie van Peet Valstar

Peet Valstar

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • p. 7

Met Maria naar de RAI: Op bedevaart in Nederland

Marco Bontje

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 8-9

Het tweede leven van de kerk: Hoe religieus onroerend goed wordt herbestemd

Gelske van Daalen

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 10-11

Fietsles vanuit de moskee: Functie, verschijningsvorm en vestiging van de moskee

Lia de Lange

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 12-13

Cultuur-historisch erfgoed moet op marktaandeel letten: Subsidieregeling benadeelt bijzondere begraafplaatsen

Marianne Bronkhorst

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 14-15

Varia


Station Leiden verrijst langzaam uit de rommel

René Biesenbeek

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • p. 17

Herinrichting met hindernissen: Bezoek Zuiderpark in Rotterdam voldoet niet aan verwachtingen

Rosemarie Maas

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 18-19

Stadjers, stedelingen en suburbanen: Een onderzoek naar leefstijlen op de Groninger woningmarkt

Jolien Stokroos

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 20-21

De herbestemming van militaire terreinen: Standaardprocedure laat kansen liggen

Jeroen Meijer

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 22-23

Toekomstverkenningen tot 2030: Magisch jaar raakt kant noch wal

Piet Lukkes

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 24-25

Als de kinderen het maar leuk vinden: Vrijetijdsbesteding in drukke huishoudens

Marieke de Koning

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 26-27

Agoranomi


Scripties: Tweede Kwartaal 1998

Redactie AGORA

2018-12-11 Volume 14 • Issue 4 • 1998 • Religie • pp. 30-31