• Volume 13 • Nummer 3 • 1997 • Kleine luchtvaart

    Volume 13 • Nummer 3 • 1997 • Kleine luchtvaart


Terwijl er in Nederland een waar luchtvaartdebat woedt met als inzet de uitbreiding van Schiphol, blijft een ander onderdeel van het lucht vaartbeleid in Nederland onderbelicht: de rol en positie van de kleine luchtvaart.

Naast de Perspectievennota Toekomstige Nederlandse Luchtvaart lnfrastructuur (TNLI) is de Perspectieven Nota Kleine Luchtvaart lnfrastructuur (KLI) verschenen. Onder de kleine luchtvaart wordt verstaan klein zakelijk, recreatief, les- en maatschappelijk luchtverkeer (zoals inspectie vluchten van brandweer, kustwacht en politie).

Uit onderzoek blijkt dat een even groot deel van de bevolking ernstige hinder ondervindt van de verschillende vormen van deze kleine luchtvaart zoals reclame-sleepvliegtuigjes. De spreiding van de hinder vertoont weinig relatie met de aanwezigheid van luchtvaartterreinen.

In dit nummer wordt de positie van de kleine luchtvaart geschetst en op een aantal aspecten daarvan wordt nader ingezoomd. Zo wordt onder meer stil gestaan bij de traumahelikopter in het kader van het maatschappelijk luchtverkeer. Maar ook vormen van luchtverkeer die niet in de nota KLI zijn opgenomen, zoals het zweefvliegen, warden belicht. Ook hier blijkt er strijd om de schaarse ruimte.

Redactioneel


Kleine luchtvaart

redactie AGORA

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • p. 2

Thema


Knvvl

Iman van den Bosch

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 4-5

Kleine luchtvaart; gemengde gevoelens

Hugo Roos

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • p. 7

Militaire luchtvaart en geluidhinder

Arnoud Lefferts

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 8-9

De rol van de zeppelin in de burgerluchtvaart

Jaap Rodenburg

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 10-11

Wentelwieken veroveren het luchtruim

Gelske van Daalen

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 12-13

Stille luchtvaart in Nederland ondergewaardeerd

Gert van Gerner

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 14-15

Schiphol en de HSL: een ideaaltype?

Rients Dijkstra

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 16-17

Varia


Ouderenhuisvesting naar wens?

Tanja Drieënhuizen

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 18-19

Onduidelijkheid troef bij inspraakprocedures Masterplannen

Koen Valentijn de Vries

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 20-21

Tweede internationale Citatie-Analyse voor de ruimtelijke wetenschappen over de periode 1994-1996

Robbert Coops, Don de Greef and Johan Woltjer

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 22-23

Agoranomi


Agoranomi

redactie AGORA

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 24-25

Proefschriften

redactie AGORA

1997-08-01 Volume 13 • Issue 3 • 1997 • Kleine luchtvaart • pp. 27-28