• Volume 34 • Nummer 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme

    Volume 34 • Nummer 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme


Het functioneren van ons dagelijks leven is ondenkbaar zonder de circulatie en transformatie van allerhande stromen: water, energie, voedsel, materialen, afval. Daar staan we echter niet altijd bij stil: wanneer we de kraan opendraaien is er immers water; met een druk op de knop is er licht; wanneer we de vuilniszak buiten zetten is even later het afval weg. In het AGORA-nummer ‘stedelijk metabolisme’ willen we dieper ingaan op het belang van deze processen voor de stad.

Vandaag wordt het denken over de materiaalstromen die de stad mee vormgeven in de plannings- en ontwerppraktijk gezien als een opportuniteit om beschikbare grondstoffen efficiënter te gebruiken, maar het stedelijk metabolisme heeft ook een socio-politieke en culturele dimensie. Want hoe organiseren we immers de toegang tot water, energie of voedsel? Op welke manier kan het ingrijpen op materiaalstromen ongelijkheden de stad uit helpen?

Stedelijk metabolisme gaat over zeer tastbare processen. Vele onderzoekers, beleidsmakers en ontwerpers proberen daardoor om de materiaalstromen te meten, te begrijpen of anders vorm te geven. Deze zeer concrete beschouwingen, observaties en projecten vormen het vertrekpunt van dit nummer. Vanuit diverse perspectieven plaatsen we het stedelijk metabolisme in zijn historische, ruimtelijke, en maatschappelijke context, en tonen op die manier dat het ‘stedelijk metabolisme’ meer is dan een abstract theoretisch concept: het is een praktijk die ontstaat uit concreet onderzoek en gebruik van de ruimte.

Redactioneel


Over drugs, toiletten en circulaties

Jorn Koelemaij

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • p. 2

Thema


Stedelijk metabolisme: Van theoretisch concept naar tastbare praktijk

Koenraad Danneels, Griet Juwet and Dieter Bruggeman

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 4-7

Het stedelijk metabolisme van Antwerpen

Jolein Bergers and Maarten Van Acker

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 8-11

Quo vadis? Stedelijk metabolisme

Aristide Athanassiadis, Stephan Kampelmann and Griet Juwet

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 12-14

Circulariteit ontwerpen: Vier agenda's

Julie Marin

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 16-19

Pioniers van een duurzaam stedelijk metabolisme

Griet Juwet

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 20-23

Het metabolisme van een arme stadswijk

Andrea Bortolotti and Griet Juwet

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 24-26

Het metabolisme van ecosystème 'urbs'

Koenraad Danneels

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 28-31

Over huisvrouwen en leegstaande woningen in Japan

Wendy Wuyts

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 32-35

Wanneer de kraan stopt

Dieter Bruggeman

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 36-37

Varia


Vrouwelijke in/formele circuits in Barcelona

Marieke Ekenhorst and Joris Schapendonk

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 38-41

Betonstop: Van metafoor tot werkelijkheid?

Clemens de Olde

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • pp. 42-44

Recensie


Oorlog en geografie

Maarten Loopmans

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • p. 45

Vrije Ruimte


De ongemakkelijke waarheid van de ruimtelijke planner

Erik Grietens

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • p. 46

Infographic


Metabolisme van het Brussels ecosysteem

Koenraad Danneels

2018-12-01 Volume 34 • Issue 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme • p. 48