• Volume 27 • Nummer 4 • 2011 • Platteland

    Volume 27 • Nummer 4 • 2011 • Platteland


De academische wereld kent de disciplines stadsgeografie en plattelandsgeografie, stadssociologen en ruraal sociologen. Toch bespreekt AGORA vaak ‘stedelijke’ thema’s. Dat lijkt heel logisch, want Nederland en Vlaanderen kennen een hoge urbanisatiegraad. Wat overblijft is het platteland, dat vooral bestaat uit bos, landbouwgrond en kleine dorpen. Is dat zoveel anders dat de onderverdeling tussen stad en platteland in disciplines in de academische wereld gerechtvaardigd is? Buiten de academische wereld is het beeld van het platteland niet altijd rooskleurig: leegstaande woningen en winkelpanden, ongenoegen over de landelijke politiek en Europa, verschraling van het voorzieningenniveau. Vergrijzing en een krimpende economie en bevolkingsomvang. Saai en ver weg. Hebben stedelingen echt dat beeld van het platteland? In hoeverre is dat beeld overeenkomstig met ‘de werkelijkheid’? Waar komt die vermeende tegenstelling vandaan? Met het lezen van het AGORA themanummer Platteland komt u tot de ontdekking dat niet alles is wat het lijkt: het platteland is verrassend dynamisch

Redactioneel


Redactioneel: Geduldig Papier

Peter Pelzer

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 2

Andere context, zelfde thema's

Martijn van der Linden

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 4-7

Thema


De stand van Neêrlands platteland

Michiel Van Meeteren

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 8-11

Bedrijvig platteland

Dirk Strijker and Marianna Markantoni

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 12-15

Varkensflat of boerenbedrijf?

Tessie Dijkers and Michiel Van Meeteren

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 16-17

Bewoners maken zelf de leefbaarheid

Nico Out

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 18-21

Ouderen op het platteland

Frans Thissen

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 22-24

De PVV is in het dorp!

Hans van der Heijde

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 26-29

Lokaal besturen in landelijke gebieden

Koen Elzerman

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 30-33

Bestaan Noord-Groningen al sinds 1959 bedreigd

Martijn van der Linden and Karlijn Roex

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 34-36

Varia


Op weg naar ontwikkeling?

Karolien Van Teijlingen

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 38-43

Schone energie, mooi landschap?

Renée de Waal and Sven Stremke

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 44-47

Recensie


Herstructurering en herhuisvesting

Hanneke Posthumus

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 48

Duurzaamheid in de praktijk

Jesper Van Loon

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 49

Vrije Ruimte


Ode aan het Westland

Maarten Hajer

2011-12-01 Volume 27 • Issue 4 • 2011 • Platteland • 50