• Volume 33 • Nummer 2 • 2017 • Stedelijk verzet

    Volume 33 • Nummer 2 • 2017 • Stedelijk verzet


Lange tijd is gedacht dat fundamentele politieke tegenstellingen achterhaald zijn. Politiek zou zijn verworden tot het domein van technocratische discussies binnen gestelde kaders (parlementen). Hoewel vakbonden en klassieke linkse protestbewegingen aan invloed lijken te hebben ingeboet, is het verzet tegen de politieke consensus van de vrije markt niet weg. Het volgend themanummer richt zich op nieuwe ‘tegenbewegingen’. Hierbij richten we ons niet op het standaardrepertoire van de grote sociale bewegingen, maar juist op zoek gaan naar verzet uit onverwachte hoek – door bevolkingsgroepen die anders niet zo snel geassocieerd worden met verzet. Wie zijn deze groepen en hoe uiten zij hun verzet tegen het neo-liberale gemeengoed? De stad speelt hierbij een cruciale rol als incubator voor verzet. De gastauteurs in dit nummer belichten mobilisering van zeer verschillende bevolkingsgroepen in zeer verschillende steden, die zich op subtiele of juist lawaai-achtige wijze weerbaar opstellen.

Redactioneel


Collectief verzet een mythe?

Jorn Koelemaij

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • p. 2

Thema


Stedelijk verzet uit onverwachte hoek

Cody Hochstenbach, Wouter van Gent and Marthe Singelenberg

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 4-7

De politiek van genezing: Politiegeweld en alternatief activisme in Californië

Megan S Raschig

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 8-10

De strijd om herwaardering van huishoudelijk werk in Hong Kong

Patricia Roach

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 11-13

Verzet vanuit de rosse buurt

Marthe Singelenberg

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 14-16

Louter lucht? Lucht, ongelijkheid en sociaal protest

Maarten Loopmans, Filip Marrécau and Anneleen Kenis

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 18-21

Verzet in fly-over country

Josse de Voogd

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 22-25

'Simpel is het moeilijkst'

Eva de Wit

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 26-28

Varia


De geograaf in de maatschappij: Toen, nu en later

Ramon Holle

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 31-33

Middelgrote steden ten dode opgeschreven?

Barend Wind and Jorn Koelemaij

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • pp. 34-37

Recensie


Hoe de stad reageert op toerisme

Egbert van der Zee

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • p. 29

Ruimtelijke vraagstukken door een politieke bril

Dylan Jong

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • p. 38

(Re)claiming spatial justice: Towards a critical geography of the Israeli land and planning laws

Pascal Debruyne

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • p. 40-41

Vrije Ruimte


Ruimtelijke ordening en maakbaarheid

Jochem de Vries

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • p. 42

Infographic


Welke politieke kwesties spelen in de stad?

Elke Dhaenens

2017-05-01 Volume 33 • Issue 2 • 2017 • Stedelijk verzet • p. 48