• Volume 12 • Nummer 1 • 1996 • Het nieuwe werken

    Volume 12 • Nummer 1 • 1996 • Het nieuwe werken


'Het nieuwe werken': het is een mooie kreet, maar waar doet men dit eigenlijk? Thuis achter de pc, of in het gebouw van de baas? Of een beetje bij beiden? En hoe ziet deze werkomgeving eruit? Sinds de komst van de fax, pc, mobiele telefonie en het internet lijkt het wel alsof alles met alles samenhangt: telewerken is een potentiele oplossing voor het fileprobleem en kan grote voordelen hebben voor het milieu (electronen in een kabeltje nemen heel wat minder plaats in dan auto's op een weg). Telewerken kan echter ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld voor kansarme groepen die door het telewerken in een nog afhankelijker en onzekerder positie kunnen komen. Wil het telewerken een serieuze kans krijgen, dan zal de techniek moeten verbeteren en zal de financiële aantrekkelijkheid verhoogd moeten warden. Bovendien zullen bedrijven en organisaties moeten leren bewuster met hun huisvesting, personeel en informatie om te gaan.

Redactioneel


Het nieuwe werken

redactie AGORA

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • p. 2

Thema


Het kantoor van de toekomst laat nog even op zich wachten

Jef Folkers and Paul Zwart

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 4-5

Nieuwe werkvormen hebben weinig invloed op locatiekeuze ondernemingen

Dirk Rompelman

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • p. 7

Telewerken staat nog in kinderschoenen

Rienst Dijkstra

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 8-9

Flexibel kantoorgebruik neemt langzaam toe

Rob Lansman

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 10-11

De elektronische snelweg doorkruist de locationele structuur van wonen en werken

Dorien Kasteleijn

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • p. 12

Isolement dreigt voor risicogroepen

Rienst Dijkstra

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • p. 13

Varia


Concentratie van ziekenhuizen

Ronald Klip

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 14-15

Nieuwe uitdagingen voor de ruimtelijke ordening in Hongarije

Annette Snel and Edith Vingerhoed

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 16-17

'Urban Development Corporations' eenzijdig op fysieke vernieuwing gericht

Barbara Ponteyn

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 18-19

Forensisme: niet alleen een probleem voor de Randstad

Lambert van der Laan

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 20-21

Collectief aanvullend vervoer: oplossing of warboel?

Frank van Dam and Ton Geuzendam

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 22-23

Nieuwe winkelcentra in binnensteden zijn zelden perfect

Arie Hoogstad

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 24-25

Agoranomi


Scripties

redactie AGORA

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 26-27

Proefschriften

redactie AGORA

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • p. 28

Agoranomi

redactie AGORA

1996-02-01 Volume 12 • Issue 1 • 1996 • Het nieuwe werken • pp. 30-31