• Volume 10 • Nummer 1 • 1994 • Noord-Brabant

    Volume 10 • Nummer 1 • 1994 • Noord-Brabant


Met een beetje goede wil kan Noord-Brabant als een metafoor gezien worden voor een aantal grote thema's van de jaren '90: behoud van landschappelijke waarden, binnenstedelijke vernieuwing, internationalisering en economische herstructurering. De ligging ten opzichte van Randstad, België en Duitsland maakt dat ontwikkelingen in sterke mate beïnvloed worden door aangrenzende regio's. AGORA vroeg zich af in welke richting Brabant zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Thema


Groei, vernieuwing en milieu stellen Noord-Brabant voor moeilijke keuzes: Verstedelijking, industrie en vervoer versus natuurbehoud

Peter Gramberg and Ronald Klip

1994-02-01 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • pp. 4-6

Technologie moet motor van Eindhoven blijven

R.W. Welschen

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • p. 7

Plannen houden weinig rekening met identiteit van de steden: Overzicht van binnenstedelijke projecten

Peter Gramberg and Paul Zwart

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • pp. 8-9

Kleine gemeente delft het onderspit

Ronald Klip

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • p. 11

Marktgerichtheid kan de markt van bedrijfsterreinen weer in balans brengen: West-Brabant in de strijd der regio's

Eddy Louwman and Bernd Rijks

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • pp. 12-13

De Peel: van natuurgebied tot rampgebied

Frans Swinkels

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • p. 14

Het plaatsingsbeleid op basis van (a)sociale kenmerken in de jaren '50: voorloper van leefstijlonderzoek?

Theo Kentie

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • pp. 16-17

Blijvers of passanten in het oostelijk havengebied?

Vincent Compier

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • p. 18

Herinrichting van de stadsrandzone met het landgoed nieuwe stijl

Karolijn van de Heuvel and Joel Wassink

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • p. 19

Het bewust hanteren van strategieen kan de kans op een woning vergroten: Woningmarktgedrag van studenten

Wendy Bijwaard and Marieke Langemeijer

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • pp. 20-21

Categorisering kan hulpmiddel zijn voor versterken identiteit: Pleinen ingedeeld naar functie en schaalniveau

Pepijn Klaassen

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • pp. 22-23

De metamorfose van een winkelstraat in Zaandam

Birgitt Truijens

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • p. 24

Varia


Remote sensing en ruimtelijke ordening

Heidi van der Vloet

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • p. 15

Agoranomi


Agoranomi

Agora redactie

2019-10-08 Volume 10 • Issue 1 • 1994 • Noord-Brabant • pp. 25-28