• Volume 37 • Nummer 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte

    Volume 37 • Nummer 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte


In dit nummer verdiept AGORA zich in de grond. In de hedendaagse maatschappij bewegen we ons vaak onbewust tussen boven- en ondergrond. We nemen de ondergrondse metro, gaan uit in een ondergrondse club, parkeren onze auto in een ondergrondse garage en doen inkopen in een ondergronds shoppingcenter. Een geïntegreerde visie op de ondergrondse ruimte ontbreekt echter vaak, en voor ruimtelijke planners is de ondergrond nog al te vaak onbekend en misschien wel onbemind terrein. Nochtans kan doordacht ondergronds ruimtegebruik een gedeeltelijke oplossing bieden voor grote hedendaagse uitdagingen zoals mobiliteit, klimaat en demografie. In het themanummer belichten we daarom op kritische wijze wat de kansen, mogelijkheden alsook beperkingen zijn voor ondergronds ruimtegebruik, met het oog op de steeds toenemende druk op de schaarse bovengrondse ruimte. Want zoals Tom Waits het al zong in 1983: there’s a world going on underground.

Redactioneel


Redactioneel: Een stap in het donker?

Wesley Gruijthuijsen

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 2

Thema


Ondergrondse ruimte als vergeten dimensie

Jef Van den Driessche, Kato Van Speybroeck and Wesley Gruijthuijsen

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 4-6

Grond onder ons bestaan

Han Admiraal

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 7-10

De ondergrondse weg naar duurzame steden

Shana Debrock and Maarten Van Acker

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 11-3

De verborgen kost van verspreide bebouwing en riolering

Kato Van Speybroeck

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 14

Ondergrondse parking zkt. herbestemming

Raf Ilsbroekx and Maarten Van Acker

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 15-18

Psychologische reflectie op ondergronds ruimtegebruik

Sander van der Ham

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 19

Grotten en karst in Cuba, samen op ontdekking

María Alejandra Pérez

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 20-23

Varia


Spelenderwijs in gesprek over voedselbeleid

Sara Smaal

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 24-27

De keerzijde van knooppuntontwikkeling?

Wout Vincke

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte • 28-30

Infographic


Infographic

Hoofdredactie AGORA

2022-08-12 Volume 37 • Issue 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte