• Volume 10 • Nummer 2 • 1994 • Politiek en ruimte

    Volume 10 • Nummer 2 • 1994 • Politiek en ruimte


In het kader van de verkiezingen bestudeerde AGORA de voorstellen van politici ten aanzien van de ruimtelijke ordening. In hoeverre verschillen de meningen van politieke partijen over de aanleg van de Betuwelijn, de groei van Schiphol en het oplossen van de woningnood? AGORA vergeleek de partijprogramma's, sprak met Tweede Kamerleden en bekeek de ontwikkelingen van lokale partijen. Verder werd een casestudie gemaakt van de verstandhouding tussen burger en politiek op lokaal niveau.

Redactioneel


Redactioneel Politiek & Ruimte

Redactie Agora

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p-2

Inhoud

Redactie Agora

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p-3

Thema


kamerleden van cda, pvda en Gl over ruimtelijke ontiwkkelingen

Peter Gramberg and Lia de Lange

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p4-6

Brtokkenheid bij de woonplaats veroorzaakt opkomst plaatselijke partijen

Philip van Praag (jr)

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p7-8

Bijlmermeerbewoners en politici; twee zielen, twee gedachten

Vincent Kompier

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p9-10

Landelijke partijen done geen uitspraak over woningnood

Aleida van Doornum and Kuurd van der Dussen

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p11-12

Voortgang GIS in Gemeenten

Hugo de Zoete

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p13

Zeeland overstroomd met mesterijen

Rosemarie Maas

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p14

Het ontstaan van twee nieuwe provincies

ROnald Klip

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p15

Leidt de hereniging van West- en Oost-Berlijn tot integratie van de stadscentra

Caroline Compe

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p16-17

Gelden er algemene normen voor een succesvol waterfrontproject?

Arjan van der Laar

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p20

Varia


Scripties

Agora Redactie

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p23-24

Agoranomi


Agoranomi

Redactie Agora

1994-05-01 Volume 10 • Issue 2 • 1994 • Politiek en ruimte • p21-22