• Volume 19 • Nummer 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa

    Volume 19 • Nummer 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa


Het is niet vanwege de recente economische recessie dat  AGORA een nummer aan stedelijke armoede wijdt. Ook gedurende de afgelopen periode van bloei, groei en voorspoed aan het einde van de jaren negentig reikten voor velen in Europa, inclusief de Lage Landen, de toppen van de bomen nauwelijks richting hemel. Integendeel. Dezelfde periode werd eveneens gekenmerkt door toenemende ongelijkheid en andere structurele problemen, waarmee steeds grotere groepen in de stad, al dan niet geconcentreerd in 'probleemwijken', werden geconfronteerd.

Ondanks de hardnekkigheid van het fenomeen in onze stedelijke samenleving was 'armoede' als term niet erg populair; vaak werd er liever gesproken over een 'groeiende onderklasse', 'structurele kansarmoede' of 'sociale uitsluiting'. Hoewel vaak nuttige conceptualiseringen van een complex en dynamisch verschijnsel, lijken deze termen ons soms het zicht te benemen op een harde realiteit: armoede bestaat.

Dit nummer gaat over die realiteit. Bijdragen uit steden in de Lage Landen en elders in Europa gaan in op verschillende aspecten van het verschijnsel. Nieuwe en langer bestaande vormen van stedelijke armoede worden benoemd en besproken, en verschillende strategieën ter bestrijding van het fenomeen worden uiteengezet en geëvalueerd. Beleidsmatige én politieke kanten van armoede worden aan de orde gesteld, onder andere door middel van een interview met één van Nederlands bekendste armoedebestrijders, dominee Visser van de Rotterdamse Pauluskerk en een interview met een collega-activist die er een hele andere werkwijze op na houdt.

Stedelijke armoede als een sociaal-ruimtelijke realiteit kan niet genegeerd worden. Daarom gaat AGORA de confrontatie met deze werkelijkheid aan.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • p. 2

Thema


De stad kijkt de andere kant uit. Nieuwe stedelijke armoede, stedelijk beleid en nieuw moralisme

Joost Beunderman and Justin Beaumont

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 4-7

'Nieuwe armoede' in Frankrijk. Veranderende werkelijkheid en verschuivende analyses

Claude Jacquier

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 8-10

Helpen onder protest. Kerken en de 'nieuwe' armoede

Herman Noordegraaf

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 11-14

Stille misère aan de Maas. Een nieuwe vorm van groot-stedelijke armoede

Aat Brand

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 15-18

Xenofobie in een verzorgingsstaat. Sociale ongelijkheid in Kopenhagen en de terugkeer van het huisvestingsvraagstuk

Hans Thor Andersen

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 19-22

Selectieve armenzorg. Armoedebestrijding en gemeentelijk welzijnsbeleid in Zweden.

Roger Andersson, Ingemar Elander and Rogier Van der Groep

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 23- 26

Nieuw Vlaams stedenbeleid verergert de armoede. Sociale rechtvaardigheid bij de verdeling van middelen naar de achtergrond verdrongen.

Pascal De Decker and Maarten Loopmans

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 27-29

'Het sociale aspect zal niet verdwijnen'. Linda Boudry over armoede en het nieuwe stedelijk beleid in Vlaanderen

Maarten Loopmans

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 30-31

Bemiddelen tussen beleid en realiteit. Stedelijk beleid in Spanje houdt te weinig rekening met armoede en immigratie.

Francisco Javier Moreno-Fuentes, María Bruquetas-Callejo, Andrés Walliser-Martínez and Jantien Van der Vet

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 32-35

Gesubsidieerde gentrification. Gebiedsgericht beleid als middel in de strijd tegen stedelijke armoede in Denemarken.

Jacob Norvig Larsen and Thea Klumper

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 36-38

De hoogste dichtheid van buurtcentra in Europa. Samenwerkend bestuur en bewonersparticipatie in achterstandswijken in Den Haag.

Karien Dekker

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 39-42

'Het wordt steeds moeilijker om te sjoemelen'. Hans Visser en Herman Ijzerman, twee Rotterdamse activisten over armoede

Joost Beunderman and Floor Van der Wateren

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • pp. 43-48

Recensie


Scriptierecensie: Walter Louman (2002) Verkoop van publieke/sociale huurwoningen in Groot-Brittannië, Stockholm en Amsterdam.

Steven Kromhout

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • p. 49

Agoranomi


Agoranomi

Redactie AGORA

2003-02-01 Volume 19 • Issue 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa • p. 50