Thema

Informatiesystemen

Author: Jos Zomerplaag

  • Informatiesystemen

    Thema

    Informatiesystemen

    Author:

How to Cite:

Zomerplaag, J., (1988) “Informatiesystemen”, AGORA Magazine 4(3), p. 13. doi: https://doi.org/10.21825/agora.v4i3.15029

Downloads:
Download pdf
View PDF

200 Views

79 Downloads

Published on
01 Aug 1988
Peer Reviewed
License