• Volume 27 • Nummer 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

    Volume 27 • Nummer 2 • 2011 • De Afrikaanse stad


In dit themanummer verplaatsen we onze blik richting Zuiden en wordt het leven in de Afrikaanse stad bestudeerd. De snelheid waarmee de wereld urbaniseert, van 220 miljoen tot meer dan 2,8 miljard gedurende de 20e eeuw, wordt extra gecompliceerd door de schaal van de groei van de steden in de ontwikkelingslanden. Groeisnelheden van steden in het Zuiden overstijgen de gemiddelde waarden waardoor de stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden tegen 2030 verdubbeld zal zijn. In tegenstelling tot ons Westers verwachtingspatroon blijken de sterk groeiende steden in ontwikkelingslanden geen krachtige motoren van ontwikkeling. De Afrikaanse stad is een organisme dat steeds groeit en immer complexer wordt. Het lijkt alsof er weinig planning aan te pas komt en de Afrikaanse stad een chaotische uitbreiding kent. Sociale netwerken en grassroot-movements met vaak informele karakteristieken vormen echter belangrijke structurerende elementen in het Afrikaanse stedelijk leven die nog vaak ongekend en onbegrepen zijn. In dit nummer wordt deze stedelijkheid dan ook vanuit verschillende invalshoeken belicht en komen verschillende Afrikaanse steden aan bod. Een blik op het Zuiden werpen verbreedt ook onze eigen horizon en kennis of zoals Simone (2010) het in zijn recente publicatie stelt: “… delving into the economics, social relationships, and every day practices of often messy cities of the South is meant to emphasize what all urban residents everywhere must often do or at least consider in order to put together their lives in the city. Sometimes only by looking elsewhere can a person recognize important aspects of their own life (Simone, 2010, p. xiv, emphasis added).”

Redactioneel


Redactioneel: Couchsurfing

Peter Pelzer

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Thema


Blik op het Zuiden

Caroline Newton and Karolien Vermeiren

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Afrika voorbij het export-model

Luce Beeckmans

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

De stadsrand van Kinshasa

Inge Wagemakers

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Acties voor Kaapse woningnood

Rosalie de Bruijn and Vincent van der Maaden

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

De slop op de schop

Wouter Bervoets and Maarten Loopmans

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Stadsvernieuwing in ‘booming’ Addis Abeba

Emilie van Look and Caroline Newton

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Kaapse universiteitscampus als stedelijke actor

Daan de Vree, Sam Lanckriet and Johan Lagae

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Eendracht maakt macht?

Sarah Luyten

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Brussel in Congo

Kristien Geenen

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Kleine steden en reizende goden

Frederik Lamote

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Varia


(Over)leven in Havana

Barend Wind

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

Recensie


Vrij baan voor de stad

Peter Pelzer

2011-05-01 Volume 27 • Issue 2 • 2011 • De Afrikaanse stad