• Volume 37 • Nummer 3 • 2021 • Terug naar het platteland

    Volume 37 • Nummer 3 • 2021 • Terug naar het platteland


In het licht van de corona-pandemie staat het platteland weer in de schijnwerpers. Doordat veel mensen meer tijd thuis doorbrachten, werd de kwaliteit van de woonplek een belangrijker onderdeel van de afweging stad / platteland. Het contrast met de beeldvorming in de periode tot 2020 is heel scherp. Vooraf aan de coronacrisis kwakkelde het platteland, het vergrijsde, ontvolkte, en de dekkingsgraad van de voorzieningen holde achteruit. In het volgende nummer kijken we naar de stand van zaken van de belangrijkste ontwikkelingen op het platteland van voor 2020 en verbinden deze met de ontwikkelingen van nu. We staan stil bij wat mensen bindt met het platteland, welke zaken belangrijk zijn voor de kwaliteit van wonen, werken, en leven, en blikken vooruit op wat het platteland in de aankomende jarenstaat te wachten. Kortom, na lange tijd gaat AGORA terug naar het platteland: waar staan we en welke kant gaat het op.

Redactioneel


Redactioneel: Corona deed online dromen van een langzaam leven

Demi van Weerdenburg

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 2

Thema


Terug naar het platteland

Simon Lox, Richard Rijnks, Marieke van der Star and Roos Timmers

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 4-5

De diversiteit van blijvers in Oost-Groningen

Henk Hofstede, Tialda Haartsen and Jasmijn Tiemersma

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 6-8

Op je plek in een krimpgebied

Marieke van der Star and Cody Hochstenbach

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 10-11

Het verlies van voorzieningen

Suzan Christiaanse

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 12-13

Klein wonen in ruimtelijke gebieden

Roos Timmers

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 14-15

Impact corona op agrovoedingssector

Lene Cillen, Isabeau Coopmans, Lies Messely, Erwin Wauters and Elke Rogge

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 16-17

Vernieuwde beleidsaandacht voor het platteland

Simon Lox

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 18-20

Het platteland van de toekomst

Dirk Strijker

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 21-22

Varia


Virtueel Venetië: een succesverhaal?

Wesley Gruijthuijsen, Anne Marie van Broeck and Jan van der Borg

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 24-26

Hangjongeren als verborgen experten

Emma Portargent

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 27-29

Vrije Ruimte


De klimaatcrisis vraagt om meer ambitieuze en gezamenlijke actie

Ina Horlings

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 30

Infographic


Infographic Rurale Idylle: feit of fictie?

Hoofdredactie AGORA

2022-07-29 Volume 37 • Issue 3 • 2021 • Terug naar het platteland • 32