• Volume 13 • Nummer 5 • 1997 • De kust

    Volume 13 • Nummer 5 • 1997 • De kust


De Nederlandse kust is een interessant gebied voor geografen en planologen. Niet alleen vormt het een scherpe scheidslijn tussen land en water, het is ook een arena waar allerlei belangen elkaar treffen: de kust als natuurgebied, de kust als recreatiegebied en de kust als woon- en werklocatie. De belangrijkste actoren in deze arena zijn de rijksoverheid, de provincies, de waterschappen, de kustgemeenten en de natuurorganisaties. Zij moeten rekening houden met de belangen van bewoners, recreanten en toeristische industrie.

In het openingsartikel wordt een korte schets gegeven van de kansen en bedreigingen bij de handhaving van de kust, en de rol van de rijksoverheid daarin. De wezenlijke veranderingen in de kustzone, zoals zeespiegelstijging, winning van zand en aardgas, bebouwing van de kustzone en kustuitbreidingsplannen, vragen een stevige planologische inspanning om de kustlijn op zijn plaats te houden.

Ook neemt AGORA een kijkje in de keuken in Zandvoort. Elke zichzelf respecterende badplaats probeert een plaats te verwerven op de toeristische kaart. En dat verloopt niet zonder slag of stoot. Het duingebied is van oudsher een vestigingsgebied geweest, en heeft een eigen bewoningsgeschiedenis en bewoningspatroon. AGORA steekt zijn kop in het zand en blikt terug.

De kust nodigt uit tot uitbreidingsplannen . Regelmatig duiken er allerlei kustprojecten waarvan het plan Waterman, een vliegveldlocatie en de tweede Maasvlakte de bekendste zijn. Verder wordt er aandacht besteed aan de kunst -en het achterliggende economisch belang- van het bouwen van zandkastelen.

Kortom, een thema dat u uitnodigt voor een strandwandeling.

Redactioneel


Redactioneel

redactie AGORA

2021-11-22 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p.2

Thema


Harde constructies kusthandhaving uit de tijd

Wim de Waard

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • pp. 4-6

Landwinning leidt tot verlies

Marten Bierman

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • pp. 8-9

Zandkastelen financieel aantrekkelijk

Marianne Bronckhorst

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • pp. 10-11

Zandvoort, meer dan een strand alleen

M.W.E Storm

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p. 12-13

De duinstreek, een bijzonder bewoningspatroon in Nederland

Edwin Raap

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p. 14-16

De kustlocatie, wenkend of wijkend perspectief

Frans de Nooij

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p. 18-19

Kustkennis Online

Jan Kuperus

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p. 20-21

Goed beheer vergt geduld

Rients Dijkstra

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p. 22-23

Varia


Graansilo gaat nieuwe toekomst tegemoet

René Biesenbeek

2019-02-14 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p. 24-25

Corridorvorming heeft voor- en nadelen

Conny Raaijmaekers

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p. 26-27

Wat zoeken gezinnen in de stad?

Frank den Hartog

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • pp. 28-29

Agoranomi


Agoranomi

redactie AGORA

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • p. 16

Scripties

redactie AGORA

2018-11-23 Volume 13 • Issue 5 • 1997 • De kust • pp. 30-32