• Volume 29 • Nummer 4 • 2013 • Imago

    Volume 29 • Nummer 4 • 2013 • Imago


Het imago van een plek is een product geworden dat stadsbesturen graag verkopen. De marketing die ze daarbij gebruiken doet soms niet onder voor die van een bekend cola-merk. Er is echter één groot verschil: we wonen in deze colafles. Het imago vormt wie we zijn en hoe we leven. In de omslag van een industriële naar een postindustriële samenleving is de scheidslijn tussen de gebruikswaarde en de belevingswaarde vervaagd: onze leefomgeving is steeds meer een verhandelbaar product geworden. Maar is de manier waarop overheidsbeleid heden ten dage wordt ingezet om imago’s van steden en buurten te verbeteren wezenlijk anders dan voorheen? Hoe sterk zijn de ongestuurde imago’s nog? Moeten zij het altijd afleggen tegen gestuurde imago’s? City marketing wordt ook ingezet om de trots van de bewoners te vergroten. Wanneer leidt zo’n gestuurde imagoverbetering tot vervreemding en verdrukking?

In het themanummer ‘Imago’ laten we zien op welke (publiek-private) machtsconstructies deze gestuurde imagoveranderingen zijn gebouwd en waarom het voor overheden vrijwel onmogelijk is om af te zien van ruimtelijke marketing. Terwijl de overheidsbudgetten krimpen en corporaties in de uitverkoop staan, is een keuze voor de gesubsidieerde bouw van een markant gebouw of citymarketing moeilijk uit te leggen. Dit belastinggeld zou immers ook ingezet kunnen worden om werkelijke sociale problemen op te lossen. In dit nummer benaderen we alle kanten van imagoveranderingen op een kritische manier en duiken we ‘het veld’ in om te zien hoe de professionals er zelf over denken. Schaalniveaus staan in dit themanummer centraal omdat beeldvorming op verschillende niveaus heel anders kan werken.

Redactioneel


Redactioneel

Redactioneel Redactioneel

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • p. 2

Thema


Goede imago's: doel of middel?

Christel van Wijk, Barend Wind and Martin Boisen

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 4-7

Laveren tussen lagen

Kees Terlouw, Bouke van Gorp and Martin Boisen

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 8-11

Gaat er niets boven citymarketing?

Florian Langstraat

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 12-14

Stedelijke ontwikkeling als imagovorming

Wouter Jan Verheul

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 15-18

Nieuwe imago's dienen de middenklasse

Sabine Meier

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • p. 19

Detroit: droom of nachtmerrie?

Brian Doucet

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 20-24

Citymarketeer in crisistijd

Jorn Koelemaij

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 25-28

De stedelijke mascara loopt uit

Guy Baeten

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 29-31

Varia


Stereotype werkelijkheden

Clemens de Olde

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 32-35

"We missen de schapen"

Anne-Magreet Niemeijer

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 36-39

Veerkracht en ruimtelijke planning

Barbara Tempels

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 40-45

De geplande stad

Leon Deben

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • p. 47

Recensie


Ruimte voor seksualiteit

Maarten Loopmans

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • pp. 48-49

Gespleten burgerschap in verenigd Europa

Nicolas Van Puymbroeck

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • p. 46

Vrije Ruimte


Samen anders veranderen

Henk Ovink

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • p. 50

Infographic


Het toeristisch imago van steden in Nederland & Vlaanderen

Boris van Zanten

2013-09-01 Volume 29 • Issue 4 • 2013 • Imago • p. 52