• Volume 8 • Nummer 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing

    Volume 8 • Nummer 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing


De laatste tijd is het ruimtelijk beleid sterk gericht op ‘stedelijke vernieuwing’: het revitaliseren van in ontwikkeling achtergebleven stadsgebieden. Sinds AGORA ruim twee jaar geleden op dit thema inging, is het een en ander veranderd. Daarom in dit nummer opnieuw aandacht voor stedelijke vernieuwing. Volgens de heren Frencken en Van der Veen van de RPD is het belangrijk om bij projecten een hoog ambitieniveau te handhaven. De heer Oskam vraagt zich af of de grotere invloed van marktpartijen slecht is voor de stedelijke vernieuwing. Ook aandacht voor de relatie tussen stads- en stedelijke vernieuwing en een overzicht van de stand van zaken bij een aantal lopende projecten Tenslotte wordt ingegaan op de financiële aspecten van de veelal grootschalige projecten.

Thema


Interview met de RPD over stedelijke vernieuwing

Aleida van Doornum and Lia de Lange

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • pp. 4-6

Civic culture en de marktsector

A. Oskam

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • p. 7

Stedelijke vernieuwing: think global, act local

Frank van Erkel

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • p. 8

Zou het IJ-oeverproject nog gered kunnen worden?

Max Popma

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • p. 9

Lang niet alle projecten verlopen op de manier zoals ze gepland waren

Carla Hoffschulte and Peter Gramberg

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • pp. 10-11

Hedendaagse architectuur als schakel naar oude binnenstad

Joop Slangen

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • p. 12

Elk gebied is gebaat bij een gebouwde omgeving met een optimaal leef- en vestigingsmilieu

Ammo Lantinga

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • pp. 13-14

Varia


Bereikbaarheid Schiphol in kaart

Jan Groen

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • p. 15

Telewerk: een geschikt instrument in de strijd tegen verkeerscongestie?

Jetske Jongerius

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • pp. 18-19

Vervoer per pijpleiding kan helpen bij het verminderen van congestieproblemen

Paul Groot

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • pp. 20-21

Groningen Airport Eelde: Regionale luchthaven van Noord-Nederland

F.J. van der Werff

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • p. 22

Gaat de handel tussen Nederland en Duitsland op de helling?

Onno Möller

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • p. 23

Scriptie-overzicht

Redactie AGORA

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • pp. 24-25

Agoranomi


Agoranomi

Aleida van Doornum and Ed Slotboom

1992-06-01 Volume 8 • Issue 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing • pp. 26-27