• Volume 20 • Nummer 2 • 2004 • Erfgoed en planning

    Volume 20 • Nummer 2 • 2004 • Erfgoed en planning


Erfgoed bestaat uit die elementen die om een of andere reden de tand des tijds hebben weten te doorstaan. Erfgoed is dus niet alleen oud; het zegt misschien wel evenveel over de bestaansperiode als de ontstaansperiode. Beide onderwerpen komen in het volgende nummer van AGORA aan bod.

De laatste decennia is een retrotrend op gang gekomen die enerzijds gezorgd heeft voor een toenemende neiging naar behoud, en anderzijds een toegenomen neiging naar creatie van erfgoed. Integreren en behoud van bestaand erfgoed staan centraal in de Belvedèregedachte. Het verleden schept de kaders, de identiteit van het lokale. In Nederland worden steeds meer jonge objecten, complexen en gebieden (uit de periode rgro-1940) op de monumentenlijst gezet. Naast de uitbreiding van de lijst naar ouderdom heeft er ook een uitbreiding plaatsgevonden 'in soorten artefacten', zoals de uitbreiding naar woonhuis- en industrieel erfgoed. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen hier niet alleen rekening mee te houden, ze dienen deze identiteit in toenemende mate te versterken.

Bestaand erfgoed vormt vaak een legitimatie, al lijkt het geen voorwaarde te zijn, voor historiserende nieuwbouw. Het thema van het komende nummer laat zich raden; nummer 2-2004 gaat over 'Erfgoed en Planning'. Het nummer hoopt een kritische reflectie te geven op alle genoemde invloeden van erfgoed op de ruimtelijke ordening. Hoe wordt erfgoed ingezet bij identiteitsversterking op landelijke en regionale schaal? Hoe wordt erfgoed geïnterpreteerd, door wie, en hoe wordt deze wetenschap gebruikt? Welke rol speelt 'ouderdom' bij de waardebepaling van objecten? Deze en andere vragen staan centraal in het komende nummer van AGORA.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2004-05-01 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • p. 2

Thema


Erfgoedplanning in Nederland: Een incomplete paradigmawisseling

Gregory Ashworth and Jeanette Kuipers

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 4-7

Van Beemster tot Borobudur: Geografische kanttekeningen bij de Werelderfgoedlijst

Hans Renes

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 8-12

Gecreëerd erfgoed in Brandevoort

Elke Ennen

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 9-17

De historische factor in de ruimtelijke ordening: Evaluatie van een beschermingsinstrument

Jean-Paul Corten

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 17-20

Belvedere biedt mooi uitzicht

Dionne Baaré

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 21-22

Niet alleen maar met de hakken in het zand: Koos Bosma over erfgoedindustrie

Edwin van der Schoot and Jantien van der Vet

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 23-25

Erfgoed als trekker voor stadsbezoek: Betekenis in activiteitenpatroon en beleving

Els Lievois

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 26-28

Waar is de geografie? Een inhoudsanalyse van toeristische informatie over erfgoed

Bouke van Gorp

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 29-31

Retro in perspectief: Een vergelijking van negentiende- en eenentwintigste-eeuwse retroarchitectuur

Casper Stelling

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 32-35

Varia


Baby Bronks: Ruimte en identiteit in een Parijse banlieue

Leeke Reinders

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 35-39

De stellingen van de staat: 'Rellen' in de Franse banlieue

Mustafa Dikeç and Maarten Loopmans

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 40-43

Rotterdam Centraal tussen wereldeconomie en lokale politiek

Dion Kooijman and Gerard Wigmans

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • pp. 44-47

Recensie


Boekrecensie: Sharon Zukin, Point of Purchase

Rogier van der Groep

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • p. 49

Scriptierecensie: Sara Groenewegen, Toch stiekem een slotje op de deur

Tineke Lupi

2018-12-10 Volume 20 • Issue 2 • 2004 • Erfgoed en planning • p. 50