• Volume 31 • Nummer 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex

    Volume 31 • Nummer 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex


Het vastgoed/financieel-complex is een metafoor die erop duidt dat de vastgoedsector, de financiële sector en de staat steeds verder vervlochten raken. In deze AGORA wordt de toenemende onderlinge afhankelijkheid van deze sectoren geïllustreerd door voorbeelden uit verschillende landen en op verschillende schaalniveaus. We laten zien hoe een ware kredietexplosie die de prijzen van vastgoed tot grote hoogten deed stijgen. Er is sprake van een ‘Muur van geld’ die deze kredietexplosie verklaart en die muur is sinds de financiële crisis niet lager maar hoger geworden. Een niet onaanzienlijk deel van die financiële, metaforische muur wordt geïnvesteerd in fysieke muren, in vastgoed. Gecombineerd met andere mondiale, nationale en lokale ontwikkelingen leidt dit echter nog steeds tot zeer verschillende patronen, zoals de cases van Duitsland, Argentinië en Libanon laten zien. Bovendien wordt er sterk gelobbyd om het vastgoed/financieel-complex verder te laten groeien. Daarom lijkt de onderlinge afhankelijkheid van deze sectoren in de 21ste eeuw alleen maar sterker te worden.

Redactioneel


Een bittere realiteit

Jorn Koelemaij

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • p. 2

Thema


Een muur van geld op zoek naar vastgoed

Rodrigo Fernandez

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 8-10

Alternatieve financialisering in Duitsland

Gertjan Wijburg

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 11-13

Onbetaalbaar vastgoed in Beiroet

Marieke Krijnen

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 14-17

De verschillende gedaantes van lobbyen

Annelore Hofman

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 18-20

Gehaast versus geduldig kapitaal

Jannes van Loon and Thijs de Graaf

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 22-25

Een crisis die mogelijkheden biedt

Ivana Socoloff

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 26-28

Dublin's pre- en post-crisis' groeimachines

Sinéad Kelley

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 30-33

Nieuw vocabulaire in vastgoed-financialisering

Cesare di Feliciantonio and Jannes van Loon

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 34-37

Het vastgoed/financieel-complex

Manuel Aalbers

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 4-7

Varia


Realiteit: Syrische vluchtelingen in Istanbul

Charlotte Flasse and Manuel Spier

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 38-40

Stedenbouw voor succesvolle kennislocaties

Henriette van der Hee and Arie Romein

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • pp. 41-43

Recensie


Zinnig argument tegen utilitair fietsbeleid?

Harry Oosterhuis

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • p. 44

Mannenprostitutie: Blinde vlek belicht

Valerie De Craene and Emiel Maliepaard

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • p. 45

Gebouwd op menselijke maat

Gert-Jan Hospers

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • p. 46

Infographic


De financiële tsunami

Joren Sansen

2015-12-01 Volume 31 • Issue 4 • 2015 • Het vastgoed/financieel-complex • p. 48