• Volume 16 • Nummer 1 • 2000 • Eilanden

    Volume 16 • Nummer 1 • 2000 • Eilanden


Eilanden zijn voor lV-makers, geografen en antropologen fascinerende verschijningen. De eigenlijke betekenis ("Een stuk land, aan alle zijden omringd door water") en de bredere betekenis ("eilanden van welvaart of armoede") wijzen beide op isolement, op een status aparte. Het is vooral de ruimtelijke afzondering die leidt tot beschouwingen over eilandculturen en over het positieve en negatieve van segregatie.
In het eerste nummer van de nieuwe eeuw neemt AGORA voormalige, bestaande en nieuwe eilanden onder de loep. Bestaat de eilandencultuur nog op ingepolderde Nederlandse eilanden? Komt de populariteit van eilanden als nieuwbouwlokatie alleen voort uit het wonen aan het water of speelt ook het eilandgevoel een rol? En wat is het eilandengehalte van duurdere nieuwbouwprojecten in armere stadswijken?

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • p. 2

Thema


Eilandcultuur op Urk en Wieringen: Toen gingen de vlaggen halfstok

Peter Gramberg and Lia de Lange

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • pp. 4-7

Visie: Eilanden, ontwikkeling en toerisme

Luciano Cau

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • p. 8

Grote ambities en hoge bedragen: De aantrekkingskracht van een eilandwoning

Marco Bontje

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • pp. 9-11

'Island in the sun' dreigt zijn status te verliezen: Geweld overwoekert het toeristenparadijs Jamaica

Tim Boekhout van Solinge and Sidney van Dijk

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • pp. 12-16

Overheid en markt in het geweer tegen de gesellschaft-maatschappij: van dorp naar eiland

Justus Uitermark and Marco Bontje

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • pp. 17-19

Varia


Pronk bekritiseert ten onrechte het Groningse afvalbeleid: scheiding van afval, scheiding der geesten

Henk van der Leest

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • pp. 20-22

Middengroepen in het nauw gedreven door gemeente: Amsterdam is top!

Justus Uitermark

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • pp. 23-25

De nadelen van rekeningrijden: Rekeningrijden frustreert het compacte-stadbeleid

Manuel Aalbers

2000-02-01 Volume 16 • Issue 1 • 2000 • Eilanden • pp. 26-27