• Volume 18 • Nummer 4 • 2002 • Postmoderniteit

    Volume 18 • Nummer 4 • 2002 • Postmoderniteit


AGORA waagt zich in dit nummer aan de 'zeitgeist' die vanaf eind jaren zestig in de westerse wereld rondwaart. Het einde van het Ik? Het einde van de Betekenis? Het einde van de Geschiedenis? Het einde van de Waarheid? AGORA zoekt het dichter bij huis, en ontdekt de postmoderniteit in de gebouwde omgeving, in de polder, in het publieke domein en in de manier waarop mensen hun bestaan ruimtelijk trachten te verankeren én te verdedigen.

Redactioneel


Postmoderniteiten

Redactie AGORA

2018-07-10 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • p. 2

Thema


Postmoderne toverwoorden

Kees Bertels

2018-07-10 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • pp. 4-6

De verbeelding van ruimte

Arie Lengkeek

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • pp. 7-11

Onvoorspelbaarheid moet je plannen: Architect en stedenbouwkundige Floris Alkemade over de ontwikkeling van Almere

Gozewijn Bergenhenegouwen and Casper Stelling

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • pp. 12-15

Gefabriceerd erfgoed: Wereldwijde normen, stedelijke vormen en het tijdperk van de toerist

Nezar AlSayyad and Joost Beunderman

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • pp. 16-20

De illusie van een stabiele droomsamenleving

Joost Beunderman

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • pp. 21-25

Verschijningen op drift

Gozewijn Bergenhenegouwen

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • pp. 25-29

Varia


Van de kerk naar de staat en weer terug

Justin Beaumont

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • pp. 30-32

De schatkamer buitenshuis

Marian Schouten

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • pp. 32-36

Recensie


Scriptierecensie

Maarten Loopmans

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • p. 37

Agoranomi


Agoranomi

Saskia Heins

2002-10-01 Volume 18 • Issue 4 • 2002 • Postmoderniteit • p. 38