• Volume 39 • Nummer 2 • 2023 • Per Spoor

    Volume 39 • Nummer 2 • 2023 • Per Spoor


Sinds een aantal jaar groeit deaandacht voor alles wat spoort. Steeds meer mensen met vliegschaamte pakken detrein naar Europese bestemmingen waar voordien het vliegtuig het vanzelfsprekendevervoersmiddel was. De Europese Unie werkt aan het verbeteren van het spoornetwerk.Het moet sneller, beter en vaker. Op de politieke agenda staan nieuwe tracészoals de Lelylijn: een spoorverbinding tussen de Randstad, Noord-Nederland enhet Duitse achterland. Binnenkort kan je vanuit Brussel en Amsterdam met denachttrein naar Berlijn. En ook langs het spoor staan de ontwikkelingen nietstil: AGORA gaat in het volgende nummer met de trein naar verschillende gebiedsontwikkelingen in diverse ‘Spoorzones’. We onderzoeken  welke rolde trein en het spoor spelen in maatschappelijke discussies rond onder andereeconomie, toerisme en de strijd om ruimte. Wat vaststaat, is dat het spoorterug van (nooit) weggeweest is.

Redactioneel


De trein: een revival

Wesley Gruijthuijsen

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 2

Thema


Het lichtend pad, het verkeerde spoor?

Dorien Frinking, Jef Van den Driessche and Demi Van Weerdenburg

2024-04-03 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 4-4

In een klein (fietsvriendelijk) stationnetje

Stijn Rybels

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 5-7

Knooppunt ontwikkeling

Like Bijlsma

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 8-10

Lelylijn voor meer brede welvaart

Jouke van Dijk

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 12-15

Schetsboek van een treinreiziger

Maarten Loopmans

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 16-17

De toekomst van het Europese spoor

Noor Ghesquiere and Caroline Beckers

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 18-20

Vervoersgerichte ruimtelijke ontwikkeling

Matthias Blondia and Greet De Block

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 21-23

Varia


Luchtvervuiling in Vlaanderen

Emma Van Acker and Maarten Loopmans

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 24-27

Sociale infrastructuur tegen eenzaamheid

Julia Brink, Sander van Lanen and Louise Meijering

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 28-29

Een nieuwe economische orde?

Mélissa Barbarin

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 30

Infographic


Infographic Spoor

Ken Van Oproy

2023-06-01 Volume 39 • Issue 2 • 2023 • Per Spoor • 32