• Volume 20 • Nummer 4 • 2004 • Nieuwe dorpen

    Volume 20 • Nummer 4 • 2004 • Nieuwe dorpen


Door tal van maatschappelijke ontwikkelingen heeft het landelijk gebied te maken gekregen met een leegloop van inwoners en voorzieningen. Aan de andere kant bestaat er een toenemende vraag naar landelijk wonen. Met de komst van de Nota Ruimte heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat het openhouden van de groene ruimte niet meer heilig is. De vraag is hoe ingespeeld kan worden op deze ontwikkelingen en welke mogelijkheden deze bieden om het platteland te revitaliseren. Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster heeft deze discussie aangezwengeld onder de noemer 'nieuwe dorpen'. Dit begrip wordt gebruikt als metafoor voor diverse strategieën waarmee het platteland gerevitaliseerd zou kunnen worden. Maar in hoeverre kan dit concept werkelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen van het landelijk gebied?

In dit nummer probeert AGORA het begrip nieuwe dorpen inhoud te geven. Aan de hand van enkele 'case studies' wordt bekeken hoe projecten die aanspraak maken op de benaming nieuw dorp, het concept in de praktijk brengen. In hoeverre kunnen bijvoorbeeld nieuwe dorpen middelen genereren ter vergroting van de economische vitaliteit en de culturele kwaliteit van het landelijk gebied? Op welke wijze komen nieuwe dorpen tegemoet aan de vermeende vraag naar landelijk wonen? Hoe zou een nieuw dorp kunnen functioneren in sociaal en economisch opzicht? In welke vorm zouden nieuwe dorpen gebouwd moeten worden. En wat is er eigenlijk nieuw aan nieuwe dorpen? Deze vragen spelen een belangrijke rol in de huidige discussie, een discussie waaraan AGORA een bijdrage willeveren met het themanummer.

Redactioneel


Redactioneel

redactie AGORA redactie AGORA

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • p. 2

Thema


De herontdekking van het dorp

Ivo Beenakker and Esther Juurlink

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 4-6

Werken aan een Bangkok in het veen

Esther Juurlink and Tinneke Lupi

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 7-9

Dantumadeel: Verbeelding aan de macht

Tinneke Lupi

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • p. 10

Manipulatie of deugdelijke argumenten?

Frans Thissen

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 11-14

Sociale bouwstenen voor nieuwe dorpen

Matthijs Uyterlinde and Radboud Engbersen

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 15-18

De Blauwe Stad: In de ban van het water

Tinneke Lupi

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • p. 19

Nederstad

Alex van de Beld

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 20-22

Landelijk wonen als acupunctuur

Frank van Dam

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 23-25

Leren van de Kameleon

Bea van Golen

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 26-28

Bellingwedde: Europese samenwerking tegen witte schimmel

Tinneke Lupi

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • p. 29

Succes niet verzekerd

Saskia Heins, Hans van der Reijden and Geurt Keers

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 30-32

Dorpen voor de doelgroep

Marcel Tankink

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 33-35

Varia


De staat van de straat

Thaddeus Müller

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 36-39

De luchthaven als fantasy city

Irina van Aalst, Guillaume Burghouwt and Remco Oldebesten

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • pp. 40-44

Recensie


The Globalization of Nothing

Leeke Reinders

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • p. 45

Nuad Thai, Een etnografisch onderzoek naar Thaise massagesalons in Nederland

Peter van IJperen

2004-10-01 Volume 20 • Issue 4 • 2004 • Nieuwe dorpen • p. 46