• Volume 30 • Nummer 4 • 2014 • Maakbaar toerisme

    Volume 30 • Nummer 4 • 2014 • Maakbaar toerisme


In dit nummer bevindt AGORA zich in de zomerse sferen van vakantie, ontspannen tripjes en recreatieve dagjes uit. Toerisme wordt wereldwijd een steeds belangrijkere sector en op veel plaatsen zetten beleidsmakers in op de ontwikkeling van toerisme als motor voor economische groei. Wij achten de tijd rijp voor een kritische beschouwing van de maakbaarheid van toeristische bestemmingen. Zo belichten we de transformaties van oorlogslandschappen en industrieel erfgoed naar toeristische attracties, en brengen we in beeld hoe deze hun oorspronkelijke cultuurhistorische en functionele waarden hebben veranderd. Ook reflecteren we op de betekenis van cultuurlandschappen voor een aan veranderingen onderhevige plattelandseconomie. Maar niet alleen de maakbaarheid van toerisme wordt besproken, ook de grenzen aan die maakbaarheid. Wie profiteert er van toerisme en wie juist niet? Hoe blij zijn we nu eigenlijk als inwoners met een door toeristen overstelpte woonplaats en wat betekent dit voor de houdbaarheid van onze toeristische ontwikkeldrift?

Redactioneel


Barbaren.

Egbert van der Zee

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • p. 2

Thema


Maakbaar toerisme: kansen en kaders.

Arie Stoffelen, Boris van Zanten and Egbert van der Zee

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • pp. 4-7

Buiten de bubbel.

Egbert van der Zee and Frank Go

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • pp. 8-11

Amsterdam: het nieuwe Venetië?

Karin de Nijs and Joris Zevenbergen

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • pp. 12-15

Maakbaar toerisme in het Ruhrgebied.

Thijs Konijnendijk

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • pp. 16-20

Samenwerken voor een aantrekkelijk landschap.

Boris van Zanten

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • pp. 22-25

De aantrekkingskracht van culturele hoofdsteden.

Steffen Fokkema

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • pp. 26-29

Varia


Maatschappelijke winst van het WK.

Frank van Eekeren

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • pp. 30-33

Place-making van ongedocumenteerde migranten in Italië.

Joris Schapendonk and Kolar Aparna

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • pp. 34-37

Recensie


Hägerstrand blijft innovatief.

Bert van der Knaap

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • p. 39

Een schat aan kennis.

Martin Boisen

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • p. 40

Burgerinitiatief in krimpgemeenten.

Siegrit Brands

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • p. 41

Vrije Ruimte


Water en ruimite blijven verbonden.

Wim Kuijken

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • p. 42

Infographic


Europese culturele hoofdsteden & toerisme

Boris van Zanten

2014-12-01 Volume 30 • Issue 4 • 2014 • Maakbaar toerisme • p. 44