• Volume 9 • Nummer 1 • 1993 • Afval

    Volume 9 • Nummer 1 • 1993 • Afval


Hoe dient de nog altijd groeiende afvalstroom beperkt en verwerkt te worden? Dat is de vraag waarmee op allerlei niveaus steeds meer mensen geconfronteerd worden. In het Nationaal Milieubeleidsplan + (NMP+) is de doelstelling geformuleerd: duurzame kwaliteit van de leefomgeving. De uitwerking hiervan moet de komende jaren in eendrachtige samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden plaatsvinden. Naast aandacht voor de ruimtelijke implicaties hiervan, wordt in dit nummer van AGORA stilgestaan bij middelen als gescheiden inzameling en moderne verwerkingsinstallaties. Uiteraard komen ook de knelpunten van het afvalbeleid aan bod.

Thema


Randstad is aangewezen niveau voor een doelmatig ruimtelijk afvalstoffenbeleid

Ronald Klip and Jaap Zonneveld

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • pp.4-6

Bereidheid tot medewerking aan gescheiden inzameling groot ondanks enkele praktische problemen

Ton Daamen

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • pp.7-8

Naar "duurzaam" afval

W, Brugman

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • p.9

Grotere stroom chemisch afval kan met technische maatregelen opgevangen worden

Martin de Bree and Laurent Chevalier

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • pp.10-11

VROM: 'Afvalbeleid is op goede weg', maar welke resultaten ziet de consument

Ed Slotboom

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • pp.13-14

Gevoeligheid bodems voor zure regen

Karlijne Kuipers

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • p.16

De NEXPRI onderzoeksdag 1992

Hugo de Zoete and Ed Slotboom

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • p.17

De openbare waterruimte van de Amsterdamse binnenstad wordt steeds meer een recreatiegebied

Birgit Truijens

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • pp.18-19

Cocaïnegebruik: korte periode in stedelijk leven, makkelijk te verminderen

Arjan Sas and Peter Cohen

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • pp.20-21

Wordt de zeedijk nu echt een winkelstraat

Ed Slotboom

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • p.22

Agoranomi


Agoranomi

redactie AGORA

1993-02-01 Volume 9 • Issue 1 • 1993 • Afval • pp.26-27