• Volume 1 • Nummer 3 • 1985 • Recreatie

    Volume 1 • Nummer 3 • 1985 • Recreatie


Allereerst treft u een interview aan met de heren Ridderbos en van der Reest, consulenten bij de vereniging van recreatie-ondernemers in Nederland. In dit interview wordt duidelijk hoe moeilijk het is bij teruglopende bestedingen en veranderend vrijetijdsgedrag een recreatiebedrijf te blijven runnen. De rol van de overheid komt aan de orde in een artikel van G. de Vink. Hij concludeert dat een stortvloed van nota’s nog geen garantie is voor een beleid dat voldoende samenhang vertoont en rekening houdt met toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Vervolgens bespreekt Niek van Es het beleid met betrekking tot de recreatie in stedelijke gebieden: Vivienne Tersteeg en Liesbeth Bloeme leveren kritiek op de huns inziens achterhaalde functionalistische ideeën in het recreatiebeleid. In een tijd van grote werkloosheid wordt elke activiteit bekeken op eventuele werkgelegenheidseffecten. De mate waarin recreatieve bestedingen de lokale werkgelegenheid kunnen bevorderen is onderzocht door Kloosterman en Olde Loohuis. De invloed van recreatie en toerisme op de sociale en fysische omgeving komt ter sprake in een drietal artikelen. Firet bespreekt de gevolgen voor de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking, Annemarie krap betoogt dat het inpassen van recreatieve voorzieningen in agrarische gebieden geen probleem hoeft te zijn en tenslotte inventariseert Nico Verberkt de nadelige effecten van openluchtrecreatie op natuurgebieden.

Redactioneel


Redactioneel

M. Penninck

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • p. 3

Thema


Keerpunt voor recreatie-ondernemingen

M. Penninck and J. Tieken

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • pp. 5-9

Nieuwe recreatiepatronen uitdagingen voor het beleid

G. De Vink

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • pp. 6-7

De stad als recreatiemilieu

Niek Van Es

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • pp. 8-9

Man-vrouw-vrije tijd

Vivienne Tersteeg and Liesbeth Bloeme

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • p. 10, p. 14

Recreatie: werkgelegenheidsinstrument?

M. Kloosterman and Olde H.C.M. Loohuis

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • pp. 11-12

Sociale gevolgen van recreatie en toerisme

M. Firet

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • pp. 13-14

Recreatie in landelijke gebieden

Annemarie Krap

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • p. 15, p. 18

Natuur-lijk recreëren in Noord-Brabant

Nico Verberkt

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • pp. 16-17

Varia


Scriptie-overzicht

Redactie AGORA

1985-08-01 Volume 1 • Issue 3 • 1985 • Recreatie • pp. 20-25