• Volume 30 • Nummer 2 • 2014 • Mobiliteitstransities

    Volume 30 • Nummer 2 • 2014 • Mobiliteitstransities


Ons huidige mobiliteitssysteem is op de lange termijn niet houdbaar en verandering is noodzakelijk, zo zeggen steeds meer vervoersexperts. Vanuit de vraagzijde wordt er steeds meer druk op het vervoersstelsel uitgeoefend: we leven langer, hebben per persoon gemiddeld meer auto’s, en reizen vaker en verder. Tegelijkertijd hebben we te maken met een milieuprobleem, omdat we teveel broeikasgassen uitstoten en teveel fossiele brandstoffen verbruiken. In dit nummer verkent AGORA wat ons te doen staat in het licht van deze grote uitdagingen. Eén ding is duidelijk: het traditionele ‘predict and provide’-credo voldoet niet meer. De vervoersplanologie kan niet meer volstaan met het volgen en extrapoleren van de trends van de afgelopen decennia. Voor een duurzame toekomst zal een transitie, een fundamentele verandering in de manier waarop we ons van dag tot dag verplaatsen, op den duur onontkoombaar zijn. Een kritische analyse van onze huidige vervoersplanologie is daarom noodzakelijk. Maar we kijken ook verder, de toekomst in. Een transitie naar duurzame mobiliteit is immers per definitie een langetermijnproject. In dit nummer verkennen we deze opgave: wat zijn de mogelijkheden voor een (radicale) transitie van ons huidige vervoerssysteem? En hoe zou de toekomstige mobiliteit in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten er dan uiteindelijk moeten uitzien?

Redactioneel


Duivels dilemma der mobiliteit.

Egbert van der Zee

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 2

Thema


Een nieuw mobiliteitstijdperk.

Florian Langstraat, Stephan Valenta and Peter Pelzer

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • pp. 4-7

Bredere wegen, bredere files?

Kobe Boussauw

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • pp. 8-11

Co-modaliteit cruciaal voor Vlaanderen.

Johan de Mol

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 12

De bloedsomloop van onze economie.

Thomas Vanoutrive and Toon Zijlstra

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • pp. 13-16

The Jetsons.

Hans Nijland

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 17

Rechtvaardigheid als raamwerk.

Karel Martens

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • pp. 18-21

Gefixeerd op techniek.

Florian Langstraat and Toon Zijlstra

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • pp. 22-26

Een hinderlijke paradox.

Marco te Broemmelstroet

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 27

Parijse mode.

Kris Peeters

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 28

Mobiliteit als optie.

Luca Bertolini

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 30

Varia


Starters in Amsterdam: nieuwe ongelijkheden?

Cody Hochstenbach

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • pp. 32-34

Het publiek over openbare stadskunst.

Dirk de Bekker and Martin Zebracki

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • pp. 36-39

De tuin als rijke belevenis.

Wietske Wilts

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • pp. 40-42

Recensie


Ruimtelijke registers van activisme.

Nicolas Van Puymbroeck

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 35

De floriade en haar kleine vossen.

Trijntje Tilstra

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 45

Vrije Ruimte


Woningmarkthervormingen beroerd getimed.

Peter Boelhouwer

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 46

Infographic


Modal split in Nederland en België: Aandeel vervoerswijzen in steden

Laura Cornet

2014-05-01 Volume 30 • Issue 2 • 2014 • Mobiliteitstransities • p. 48