• Volume 7 • Nummer 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra

    Volume 7 • Nummer 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra


Renovatie: is het een cyclus die ieder centrum moet doorlopen, een aanpassing aan een veranderend consumentengedrag, of een dekmantel om ten koste van andere centra uit te breiden. En is het rendabel, zowel voor eigenaar als huurder, of profiteert slechts één partij van een dergelijke ingreep. Veel van de in de loop van de jaren zestig en zeventig ontwikkelde winkelcentra zijn in de afgelopen jaren gerenoveerd. Hoe verloopt een renovatieproces in de praktijk, en op welke problemen stuit men om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. In dit nummer van AGORA komen deze en andere facetten van het renovatieproces aan bod.

Redactioneel


"Een modern interieur en een verouderd exterieur, dat gaat niet samen": Wim van Veelen over renovatie van winkelcentra

Menno Overtoom and Jeroen Verwaaijen

1991-08-01 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • pp. 4-5

Thema


Renovatie; functie boven design

D.P. Zwart

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • p. 7

Herontwikkeling geslaagd, de huur kan omlaag

Menno Overtoom and Ammo Lantinga

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • p. 9

Een goed overleg en overtuigingskracht zijn voorwaarden voor een geslaagde renovatie: De ondernemer: spil in het renovatieproces

Jac Vries

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • pp. 10-11

"Kleinere centra zijn voor ons geen aantrekkelijk beleggingsobject meer": De belegger (AEGON) en het beheer van winkelcentra

Ammo Lantinga and Menno Overtoom

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • pp. 13-14

Eenheid van winkeliers van belang bij renovatie

Menno Overtoom and Ammo Lantinga

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • p. 15

Varia


Stadsdeelraad houdt initiatief bij renovatie Osdorpplein

Ammo Lantinga and Menno Overtoom

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • p. 17

Gebruikers aan het woord: Geomatica

Jos Zomerplaag

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • p. 19

GIS in Nederland: Geomatica

Annelien van der Meer

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • p. 25

Van gIS naar GIS

AGORA Redactie

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • p. 23

Oude kantoorpanden worden omgebouwd tot luxe woonappartementen: Functieverandering in de binnenstad van Amsterdam

Minou Westzaan

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • pp. 24-25

Concurrentie tussen regio's niet groter na wegvallen van Europese binnengrenzen: Bi-nationaal bedrijventerrein voor de regio Heerlen-Aken

Gerd Klinkers

1991-08-01 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • pp. 26-27

Scriptie-overzicht eerste kwartaal 1991

AGORA Redactie

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • pp. 28-29

Agoranomi


Agoranomi

Ronald Klip, Ed Slotboom and Peter Paul Witsen

2019-10-12 Volume 7 • Issue 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra • pp. 30-31