• Volume 20 • Nummer 3 • 2004 • Schaduwstad

    Volume 20 • Nummer 3 • 2004 • Schaduwstad


In het volgende nummer introduceert AGORA de 'Schaduwstad'. In de Nederlandse stadssociologie en geografie is de laatste jaren veel aandacht geweest voor de informele sector in de stedelijke omgeving. Onder de informele sector wordt doorgaans dat deel van de economie verstaan dat zich onttrekt aan de formele reguleringen en verplichtingen, zoals het afdragen van belastingen en sociale premies. Voor sociaal-economisch zwakkere groepen, zoals bijvoorbeeld illegalen en daklozen, maar ook slechtopgeleide migranten of op uitkeringen aangewezen arbeidsongeschikten, biedt het grijze circuit soms de enige kans om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te kunnen voorzien.

In veel studies wordt deze sector geïsoleerd benaderd waardoor een beeld ontstaat alsof zij autonoom functioneert. In andere onderzoeken wordt een absolute dichotomie gehanteerd waarbij de informele sfeer tegenover de formele sfeer wordt geplaatst. Volgens AGORA doet deze 'onderwereldbenadering' de informele sfeer en het begrip daarvan tekort.

Wij zijn van mening dat de informele sfeer het best gekarakteriseerd kan worden door haar relatie met de formele sfeer. De formele sector houdt de informele in stand door gebruik te maken van de goedkope diensten die daarin worden aangeboden (denk aan de zwart betaalde werksters en klusjesmannen), maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. Misschien nog belangrijker is het feit dat deze sector bestaat als het (on)voorziene gevolg van stedelijke en nationale politiek, veranderingen in de organisatie van de verzorgingsstaat en veranderingen in de verhouding tussen de staat en de civil society. In de schaduw van dit structurele bouwwerk bestaan en ontstaan niches waarin de informele sector zich vormt en in stand blijft.

AGORA zal uiteenlopende cases presenteren waarin deze relatie wordt geïllustreerd en doet een poging om deze theoretisch te duiden.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • p. 2

Thema


De schaduwstad belicht

Justin Beaumont, Katja Rusinovic and Marloes Wevers

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 4-5

Een zombiecategorie in de schaduwstad

Godfried Engbersen

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 6-9

Overlevingsstrategieën van daklozen in de schemerzone tussen onder- en bovenwereld

Lia Van Doorn

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 10-13

Informele economie, informele stad

Jan Lambooy

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 14-17

Als de banken zich terugtrekken, nemen de speculanten het over

Manuel Aalbers

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 17-20

Knooppunt Amsterdam: De criminele infrastructuur en de informele economie

Joanne van der Leun and Wim Huisman

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 20-23

Stedelijke netwerken: Bron of belemmering?

Floris Noordhoff

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • 24-26

De stad als schuilplaats

Karen Stuyck, Maarten Loopmans and Henk Meert

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 27-29

Balanceren tussen 'legaliteit' en 'illegaliteit' in Rotterdam

Justin Beaumont

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 30-32

Varia


De omarming van subversiviteit

Justus Uitermark

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 32-35

Vluchtige vebrondenheid

Marco van der Land

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 36-40

Vraagtekens bij leefstijlen

Fenne Pinkster and Ronald Van Kempen

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • pp. 40-44

Recensie


Boekrecensie: Environmental planning in the Netherlands: too good to be true. De Roo, G.

Wouter Egas

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • p. 45

Scriptierecensie

Marloes Wevers

2004-10-01 Volume 20 • Issue 3 • 2004 • Schaduwstad • p. 46