• Volume 9 • Nummer 3 • 1993 • Groeikernen

    Volume 9 • Nummer 3 • 1993 • Groeikernen


Het groeikernenbeleid vindt zijn oorsprong in de jaren ‘50, maar kwam vanaf de jaren 70 pas goed van de grond. Inmiddels zijn de taakstellingen grotendeels af gelopen en moeten weer nieuwe gebieden aangewezen worden om aan de nieuwe woningbehoefte te kunnen voldoen. Is een hernieuwd groeikernenbeleid hiervoor de oplossing? In het interview en visie wordt op deze vraag een antwoord gegeven. Vervolgens worden onder andere de huidige en toekomstige arbeidsmarktomstandigheden en bevolkingsopbouw van de groeikernen belicht.

Thema


"De groeikernen zijn dood, leve de groeikernen!"

Han Lammers

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • p. 3

Voortgaande gezinsverdunning maakt terugkeer naar een nieuw groeikernenbeleid onvermijdelijk: Interview Jenno Witsen

Linda Groot and Lia de Lange

1993-08-01 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 4-6

Compacte Stadbeleid van centrumgemeenten leidt tot nieuwe golf van grenscorrecties: Groeikernen als verkapte annexaties

Jacques van de Ven

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 8-10

Groeikernen vormen nieuwe knooppunten binnen polycentrische stadsvorm

Siwert de Groot and Lambert de Laan

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 12-13

De bevolkingsopbouw van de groeikern is als de rimpeling in een vijver: Afwisseling van vergrijzing en verjonging

Wim Konter and Marijke Rijkers

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 14-15

De Helmonder is weer in zijn stad gaan geloven: Groeïkernstatus als katalysator

Paul Kloet

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 16-17

Varia


Satellieten voor GIS: Geomatica

Hugo de Zoete

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • p. 18

GIS als helicopter voor de wetenschap: Geomatica

Karlijne Kuipers

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • p. 19

De winkelfunctie van het Max Euweplein voldoet niet aan verwachtingen: Een eiland in de Amsterdamse binnenstad

Menno Overtoom

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 20-21

Realisatie bouwplannen is gebaseerd op aanvechtbare veronderstellingen: Zware lasten voor corporaties

Ammo Lantinga

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 22-23

Scriptie-overzicht: Eerste kwartaal 1993/Tweede kwartaal 1993

Redactie AGORA

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 26-28

Agoranomi


Agoranomi

Redactie AGORA

2019-10-08 Volume 9 • Issue 3 • 1993 • Groeikernen • pp. 24-25