• Volume 14 • Nummer 2 • 1998 • Haaglanden

    Volume 14 • Nummer 2 • 1998 • Haaglanden


In dit nummer zet AGORA de regio Haaglanden in de schijnwerpers. De absolute blikvanger binnen deze regio is uiteraard de residentie Den Haag. Een stad die volop in ontwikkeling is en van haar traditionele, ietwat dorpse imago af wil. Den Haag wil een metropool warden en is bereid daarvoor forse investeringen te doen. Het stadhuis was enkele jaren geleden een eerste aanzet in die richting. De komende jaren zal bovendien uit de 'grootste bouwput van Nederland' het Nieuwe Centrum van de stad verrijzen. De stedenbouwkundige en architectonische aspecten van de meest in het oog springende bouwprojecten van 'Nieuw Centrum' zullen in dit nummer warden belicht.

Als woonmilieu stand Den Haag eigenlijk altijd al hoog aangeschreven en dat wil men graag zo houden. Evenals in de andere grote steden zal ook in en om Den Haag de komende jaren veel gebouwd moeten warden. Hierbij wordt de gemeente echter geplaagd door ruimtenood en een niet al te toeschietelijke houding van de randgemeenten en de provincie. Ook dit aspect wordt in AGORA belicht.

De regio Haaglanden is echter meer dan Den Haag alleen. Zo is er bijvoorbeeld het Westland, waar een deel van de kassen plaats moet gaan maken voor bedrijfsterreinen, woningbouw en recreatie. Welke ontwikkelingskansen krijgt het Westland met dit meer gevarieerde functie-aanbod, en kan dit gebied wellicht een oplossing bieden voor de ruimtenood van Den Haag?

Daarnaast is er in dit nummer aandacht voor ontwikkelingen in de regio als geheel. Hierin komen onder andere de aspecten segregatie naar inkomen en etniciteit, en het economisch profiel van de regio aan de orde.

Redactioneel


Redactioneel

Eddy Bleeker, Marco Bontje, Mariëlle de Winter and Paul Zwart

2019-04-10 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • p. 2

Thema


Wat maakt Den Haag bijzonder?

Redactie AGORA

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • pp. 4 - 5

Van ellende naar nieuw elan: verbetering ondernemersklimaat moet leefbaarheid Haagse stationsbuurt vergroten

Victor Klein

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • pp. 6 - 9

Verkeers- en vervoerplannen in Haaglanden

Jac Wolters

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • p. 9

Segregatie in Haaglanden, kwaal en remedie

Heleen Kruythoff

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • pp. 10 - 11

Mooie stad achter de duinen: Den Haag vitaal en ongedeeld de 21e eeuw in?

Caroline van der Meer

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • pp. 12 - 13

Stedenbouw en architectuur in Den Haag: hart van Den Haag krijgt grote onderhoudsbeurt

Esther Agricola

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • pp. 14 - 16

Herstructurering Westland: concurrerende kassen of koude kak?

Eddy Bleeker

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • p. 17

Economisch profiel Haaglanden

Marianne Bronkhorst, Otto Raspe and G. Scholtens

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • pp. 18 - 19

Varia


Nijmegen creatief met hemelwater

Jan van der Meer

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • p. 21

Grootschalige detailhandel: een tussenbalans

Pieter van der Brugge

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • pp. 22 - 23

Agoranomi


Agoranomi

Gelske van Dalen and Mariëlle de Winter

1998-05-01 Volume 14 • Issue 2 • 1998 • Haaglanden • pp. 24 - 25