• Volume 37 • Nummer 2 • 2021 • Erfgoed & conflict

    Volume 37 • Nummer 2 • 2021 • Erfgoed & conflict


Conflict is inherent aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. Dit kan gaan over een groep bezorgde buurtbewoners die vragen heeft bij de herbestemming van de kerk in haar wijk, maar bijvoorbeeld ook over de vernietiging van cultureel erfgoed in oorlogstijd. Tevens zien we de laatste tijd steeds nadrukkelijkere pleidooien voor ‘dekolonisatie’ en ‘meerstemmigheid’ van erfgoed, met name rondom standbeelden en straatnamen. Deze discussies zijn een uiting dat erfgoed voor veel mensen leeft en in die zin zijn ze positief. Maar het gevaar schuilt erin dat deze discussies dreigen te verworden tot patstellingen. Om te komen tot gedragen erfgoed(beleid) is het daarom belangrijk om verschillende stemmen aan het woord te laten en deze met elkaar in dialoog te brengen. In het AGORA themanummer ‘erfgoed en conflict’ gaan we dan ook dieper in op de vraag: hoe kun je de veelstemmigheid en emoties rondom erfgoed een plek geven in het denken over, en de omgang met erfgoed?

Redactioneel


Redactioneel: het verleden als kans voor de toekomst

Demi van Weerdenburg

2021-05-01 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict • 2

Thema


Erfgoed: ankerpunt of twistpunt?

Rens Jonker, Karim van Knippenberg and Egbert van der Zee

2021-05-01 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict

Erfgoed als strijdperk

Andries van den Broek

2022-07-15 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict

Veranderende kijk op de Muur van Mussert

Roel During and Rosalie van Dam

2022-07-22 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict

Erfgoed: nieuwe functie, nieuw conflict?

Rens Jonker

2022-07-22 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict • 12-14

"Waarom praten we niet met elkaar?"

Rens Jonker and Karim van Knippenberg

2022-07-22 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict • 15-17

Emotienetwerken: tool voor gesprek

Danielle Kuijten and Hester Dibbits

2022-07-22 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict • 19-20

Erfgoed moet schuren

Hans Renes

2022-07-22 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict • 21-23

Infographic


Infographic: een geografie van rijksmonumenten

Hoofdredactie AGORA

2022-07-22 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict

Varia


Segregatie in Gent en Antwerpen

Jorn Koelemaij and Maite Dewinter

2022-07-22 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict • 25-27

Gated communities in Nederland: de nabije toekomst?

Laura Zopfi and Youri Wesseldijk

2022-07-22 Volume 37 • Issue 2 • 2021 • Erfgoed & conflict • 28-30