• Volume 32 • Nummer 4 • 2016 • Overal stad

    Volume 32 • Nummer 4 • 2016 • Overal stad


Historisch gezien kent zowel Nederland als Vlaanderen een duidelijke afwisseling tussen stad en platteland. Dit onderscheid bepaalde in sterke mate de identiteit van een plaats, maar ook die van diegene die er woonde of werkte. De afgelopen honderd jaar is de grens tussen stad en platteland echter enkel maar vervaagd. Talloze ontwikkelingen, waarvan de opkomst van verbeterde transport- en informatietechnologieën de meest aangehaalde zijn, zorgden samen voor een afnemende scherpte tussen waar de stad ophield en het platteland begon. Deze processen worden vaak ietwat verwarrend samengevat onder de noemer ‘verstedelijking’ of ‘metropoolvorming’ en worden dikwijls gezien als een uiting van de moderniteit. Deze termen zijn nogal ongelukkig gekozen omdat vele van de zogenaamde verstedelijkingsprocessen niet noodzakelijk langs de stad lopen of de stad niet als kern of als doel hebben. Bovendien is de verstedelijking een meervoudig proces, dat op verschillende plaatsen anders is samengesteld en zich mede daardoor telkens anders manifesteert. Dit AGORA-nummer wil de conditie onderzoeken die deze ‘verstedelijking’ geschapen heeft buiten de traditionele stad en hoe geografen, planners, stedenbouwkundigen of architecten daarmee kunnen omgaan.

Redactioneel


Overal en nergens

Jorn Koelemaij

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • p. 2

Thema


Overal stad?

Dieter Bruggeman, David de Kool, Michiel van Meeteren and Joren Sansen

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 4-6

De mist over de nevelstad klaart langzaam op

Michiel Dehaene

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 7-9

De nevelstad (z)onder stroom

Dieter Bruggeman

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 12-15

Collectiviteit aanmaken in nevelstedelijke landschappen

David de Kool and Wim Wambecq

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 16-19

Water weven in de nevel

Martin Dumont

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 21-24

Orde zoeken in de nevel

Michiel van Meeteren

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 25-28

De Noord-Brabantse nevelstad nader beschouwd

Bart de Zwart and Daan Lammers

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 30-33

Bedrijventerreinen als urbanisatiemotor

Erik Louw

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 34-37

Varia


Samenleven op de Zuiderdokken

Clemens de Olde, Jan De Smet and Eva Struyf

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 38-41

Verstedelijking en NGO's in China

Jeltsje de Blauw

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 42-44

Recensie


La città diffusa

Hessam Khorasani Zadeh and Dieter Bruggeman

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • p. 10

Geografie van seksualiteit: Sexy geografie?

Valerie De Craene

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • pp. 45-46

Vrije Ruimte


Decentralisatie in de ruimtelijke ordening

Joost Schrijnen

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • p. 29

Infographic


Waar is er sinds 1980 gebouwd?

David de Kool

2016-12-01 Volume 32 • Issue 4 • 2016 • Overal stad • p. 48