• Volume 10 • Nummer 4 • 1994 • Openbare ruimte

    Volume 10 • Nummer 4 • 1994 • Openbare ruimte


Het gebied waar ruimtelijke ordenaars en stedebouwkundige ontwerpers elkaar het meest tegenkomen is de openbare ruimte. De laatste jaren is bij de ontwikkeling van nieuwe projecten veel aandacht besteed aan die openbare ruimte. AGORA vroeg zich af of deze grote aandacht zich nog steeds beperkt tot een nieuw model lantaarnpaal, of dat inmiddels een breder en dieper inzicht in het belang van openbare ruimte is ontstaan: bijvoorbeeld voor de sociale functie ervan.

Thema


Kwaliteit van openbare ruimte breng je niet tot stand met behulp van cijfertjes

redactie AGORA

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • pp. 3-6.

Kwaliteitsbewust zijn vereist integratie van gebouw en omgeving

Arno Ruigrok

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • p. 7.

Openbare ruimte in de dynamiek van een overgangsfase

Jos Gadet

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • pp. 8-9.

De openbare ruimte vertoond overeenkomsten met modern kantoor

Rob van Maarschalkerwaart

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • pp. 10-11.

In de openbare ruimte komen allerlei processen samen

Ronald Klip

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • pp. 12-13.

Varia


Milieucompensatie: een rem op de aantasting van het milieu?

Géke Kuiper

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • p. 14.

Verdere verdichting van de stad verpest het woon- en leefmilieu

Leon de Laat

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • pp. 15-17.

Imagoverbetering van Amsterdam werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd

Muriel Hendrikse

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • pp. 18-19.

De worsteling van de Leidse Regio met de Vinex-criteria

Wilma Kerkemeijer

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • pp. 20-21.

Parkeernormen

redachtie AGORA

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • p. 22.

Grootschalige detailhandel

redactie AGORA

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • p. 23.

Scriptieoverzicht

redactie AGORA

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • p. 26.

Agoranomi


Agoranomi

redactie AGORA

1994-10-01 Volume 10 • Issue 4 • 1994 • Openbare ruimte • pp. 24-25.