• Volume 1 • Nummer 2 • 1985 • multithema

    Volume 1 • Nummer 2 • 1985 • multithema


In dit nummer treft U de scripties en stageverslagen van het derde kwartaal van 1984 aan. Dat dit een minder gunstig afstudeerkwartaal is blijkt uit het geringe aantal scripties dat verschenen is. Het gevolg daarvan is dat in dit nummer meer ruimte voor artikelen is.
Onze interviewserie wordt voortgezet met een gesprek met professor Lambooy In dit gesprek wordt onder andere ingegaan op de kansen en mogelijkheden van de planoloog om in de schemerzone werkzaam te zijn.
Voor het overige is in dit nummer een grote diversiteit aan artikelen te vinden. Het artikel van Colombijn gaat in op de gevolgen van de automatisering voor het ruimtegebruik in kantoren en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen in de Amsterdamse binnenstad. Het artikel van Bouman en Lagendijk handelt over de betekenis van de Jaarbeurs voor de stad Utrecht en de omliggende regio. Joosten bespreekt in zijn artikel over het sneltramgebruik tussen Utrecht en Nieuwegein de veranderingen in de verplaatsmgspatronen tussen beide plaatsen ten gevolge van de komst van de sneltram. Het artikel van Eldering en Gielen over de vestigingsplaatsdynamiek in de zuidelijke randstadvleugel gaat in op de kansen en bedreigingen voor startende bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en de omstandigheden, waaronder dit type bedrijf succes kan hebben. Voorts behandelt de redactie het onderzoek van Kruythoff over wonen in kantoren In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het verschil in gedrag tussen woonconsumenten en kantoorconsumenten.

Redactioneel


Redactioneel.

Max Popma

1985-02-01 Volume 1 • Issue 2 • 1985 • multithema • 3

Varia


Schemerzone en onderzoek: Interview met professor Lambooy

Redactie AGORA

1985-02-01 Volume 1 • Issue 2 • 1985 • multithema • 4-5

Binnenstad raakt banen kwijt

H. Colombijn

1985-02-01 Volume 1 • Issue 2 • 1985 • multithema • 5-6

De jaarbeurs, spil van Utrecht?

Huub Bouman and Ariette Lagendijk

1985-02-01 Volume 1 • Issue 2 • 1985 • multithema • 7-8

Vestigingsplaatsdynamiek in de Zuidelijke Randstadvleugel.

R. Eldering and J.P. Gielen

1985-02-01 Volume 1 • Issue 2 • 1985 • multithema • 9-10; 14

Sneltram Utrecht-Nieuwegein.

Han Joosten

1985-02-01 Volume 1 • Issue 2 • 1985 • multithema • 11-12

Wonen in kantoren.

V. Klaasen and Max Popma

1985-02-01 Volume 1 • Issue 2 • 1985 • multithema • 13-14

Scriptie-overzicht.

Redactie AGORA

1985-02-01 Volume 1 • Issue 2 • 1985 • multithema • 15-21