• Volume 2 • Nummer 1 • 1986 • multithema

    Volume 2 • Nummer 1 • 1986 • multithema


Na de vele positieve reacties op de vorige jaargang achten wij het verantwoord om de uitgave van Agora voort te zetten. Dit zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van velen. Wij denken in dit verband aan onze adverteerders en subsidiegevers, die vanaf het begin hun vertrouwen in het project lieten blijken.
Naast steun in de financiële
sfeer, mag de bijdrage van de verschillende universiteiten en hogescholen niet onvermeld blijven.
Zonder deze medewerking zou de basis van Agora
, het overzicht van verschenen scripties, zijn komen te vervallen. De doelstelling van Agora om meer bekendheid te geven aan onderzoek door studenten had dan niet bereikt kunnen worden.
We hopen dat
we ook in de toekomst op deze onontbeerlijke informatie kunnen blijven rekenen.
De nieuwe Jaargang brengt ook een aantal veranderingen met zich mee. Zo zal deze parallel gaan lopen aan het kalenderjaar
. hetgeen ook de reden is voor het iets later verschijnen van dit nummer.
Voorts hebben wij
gemeend het uiterlijk van Agora enigszins te moeten aanpassen. Wij hopen dat Agora hiermee nog meer noodt tot lezen en dat daardoor het belang van het ruimtelijk onderzoek nog meer onder Uw aandacht gebracht zal worden.

Redactioneel


Redactioneel.

Redactie AGORA

1986-01-01 Volume 2 • Issue 1 • 1986 • multithema • 3

Varia


Positie buurtwinkel wordt steeds slechter.

P.J.A. Koenders and P. Boterman

1986-01-01 Volume 2 • Issue 1 • 1986 • multithema • 4-5

Management van winkelcentra wapen in concurrentiestrijd.

Antoinette Scholten

1986-01-01 Volume 2 • Issue 1 • 1986 • multithema • 6-7

Multicriteria-evaluatie nuttig bij onderzoek bouwlocaties.

H. van Camp and E.W. van Klooster

1986-01-01 Volume 2 • Issue 1 • 1986 • multithema • 8-9

Aloude tegenstellingen in particuliere stadsvernieuwing.

F.M. Meijer and R. Zwartenkot

1986-01-01 Volume 2 • Issue 1 • 1986 • multithema • 10-11

Recreatie en toerisme in oude Hanze-steden.

M. Bellers and J. ten Have

1986-01-01 Volume 2 • Issue 1 • 1986 • multithema • 12-13

Scriptie-overzicht.

Redactie AGORA

1986-01-01 Volume 2 • Issue 1 • 1986 • multithema • 15-21