• Volume 34 • Nummer 3 • 2018 • Hoogbouw

    Volume 34 • Nummer 3 • 2018 • Hoogbouw


In Nederland is de vraag naar woningen in de grote steden de laatste jaren enorm toegenomen. In België heeft de volgens velen noodzakelijke verdichting zelfs tot een ‘betonstop’ geleid. Anti-stedelijk bouwen in ‘het groen’ lijkt niet meer van deze tijd. Volgens de heersende opinie is wonen in hoge dichtheden in de stad is niet alleen wenselijk vanuit duurzaamecologisch oogpunt, maar ook nog eens goed voor de economie. Deze hoge dichtheden en ‘mixed-use communities’ stimuleren namelijk ontmoetingen, hetgeen zou leiden tot innovatie en een verbeterde concurrentiepositie.

Geen wonder dus dat vraagstukken omtrent hoogbouw weer helemaal terug zijn op de beleidsagenda’s. Waar achter de modernistische hoogbouw in de vorige eeuw nog een sociaaldemocratisch verheffingsideaal schuilging, lijken hedendaagse residentiële hoogbouwprojecten vooral voort te vloeien vanuit een meer neoliberale ideologie. In deze AGORA komen verschillende visies, perspectieven en meningen over 21e-eeuwse woontorens aan bod. Voor wie is de hedendaagse hoogbouw precies bestemd, waarom is dit wel of geen goed idee, en wat zijn de alternatieven?

Redactioneel


In de hoogte

Marianne de Beer

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • p. 2

Thema


Komt hoogmoed voor de bouwval?

Jorn Koelemaij, Barend Wind and Demi van Weerdenburg

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 4-7

De voortdurende strijd om hoogbouw

Herman van Bergeijk

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 8-11

'Dit is den terminus': Een interview met Christina Vandenkerckhove, de maakster van Rabot

Griet Juwet

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 12-14

Stadsvernieuwing voor de stad van de toekomst

Ann De Cannière and Kristiaan Borret

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • p. 15

Coöperatief verdichten: Interview met Leo Van Broeck en Floris Alkemade

Jorn Koelemaij, Demi van Weerdenburg and Clemens de Olde

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 16-19

Ondermijnt hoogbouw de 'menselijke maat'?

Jos Gadet

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 20-22

Hoogbouwbeleid in Tilburg: Van blauwdruk naar maatwerk

Marc Olthuis

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • p. 23

Vancouverism: Voorbij de hype

Manuel Aalbers

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 24-26

Botsende belangen achter hoogbouw

Matti Vandemaele

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • p. 27

Hoge woontorens zijn echt de oplossing niet!

Sjoerd Soeters

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 28-31

Varia


Meerwaarde door PPS: Welke meerwaarde?

Stefan Verweij

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 34-37

Wonen in diversiteit

Luce Beeckmans, Jonas De Maeyer, Pascal Debruyne and Charlotte Vandycke

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • pp. 38-42

Recensie


Brussel: Geplande geschiedenis

Koenraad Danneels

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • p. 43

Achter de coulissen: Stad, gedrag en de Plandag 2018

Simon Lox

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • p. 44

Vrije Ruimte


Het planologisch moment

Maarten Hajer

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • p. 45

Infographic


Top 3 hoogste woontorens van de Benelux

Aïsha Keijman

2018-09-01 Volume 34 • Issue 3 • 2018 • Hoogbouw • p. 48