• Volume 10 • Nummer 5 • 1994 • Detailhandel

    Volume 10 • Nummer 5 • 1994 • Detailhandel


Behalve de mogelijke liberalisering van de winkelsluitingstijden staan de Nederlandse detailhandel de komende jaren waarschijnlijk nog meer veranderingen te wachten. In dit nummer bekijkt AGORA hoe de plattegrond van het winkelen zal worden ingekleurd. Daartoe worden de ontwikkelingen en het overheidsbeleid rond perifere vestigingen belicht en wordt toegelicht hoe in enkele binnensteden gepoogd wordt het kernwinkelapparaat nieuw leven in te blazen door ingrijpende herstructurering. Welke vorm van bouwen biedt kansen tegen het geweld van de per auto veel beter bereikbare grootschalige ontwikkelingen elders in de agglomeratie? Daarover komen enkele projectontwikkelaars aan het woord. Daarnaast blijkt de levendigheid van winkelcentra van groot belang voor het aantrekken 'funshoppers'. Verder wordt geprobeerd aan te geven waarom beleggers in winkels investeren. En: wat vindt de detailhandel er zelf van?

Thema


Overheid moet economisch liberaliseren, maar planologisch sterk zijn

redactie AGORA

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 4-6

Voldoende perspectief voor buurtwinkels en kleine winkelcentra

Jan Kamminga

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • p. 7

Winkels als beleggingsobject

Ronald Klip

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • p. 8

Uitgekiend concept van groot belang bij meerlaagse winkelcentra

William Hel and Tie Liebe

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 9-11

Parkeerbeleid van groot belang voor kernwinkelgebieden

Jef Folkers

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • p. 12

Overheid moet coördinerend en flexibel beleid vormen

Rick Zijderveld

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 13-14

Circuitvorming moet kwaliteit van kernwinkelgebied verhogen

Heleen Brameijer

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 15-17

De binnenstad, een decor met mogelijkheden voor leisure-shopping

Melanie Poorts

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 18-19

Een nieuw hart voor de stad groningen

Caroline Mooij

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • p. 20

Den Helders opgang in de vaart der volkeren

Lia Lange

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 21-22

Wat maakt een regio geschikt voor high-techproduktie?

Rients Dijkstra

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 27-28

Varia


Nieuwe provincies vullen het regionale pad

Menno Sybrandy

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 23-24

Kwaliteitsbeeld is uitgangspunt voor ontwerp

Ankie Zande

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 25-26

Thematisch gebruik van openbaar-vervoerlijnen

Jiri Bank

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • pp. 29-30

Scriptieoverzicht

redactie AGORA

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • p. 33

Agoranomi


Agoranomi

redactie AGORA

1994-12-01 Volume 10 • Issue 5 • 1994 • Detailhandel • P. 31